Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

208 dagen onderhandelen leveren deze fiscale regels op

Het was vechten om elke komma, schreef de Volkskrant in een reconstructie over de langste kabinetsformatie ooit – 208 dagen maar liefst. Zelfs de ramen van de Stadhouderskamer, waar werd onderhandeld, waren afgedekt om volledige radiostilte na te streven. Maar uiteindelijk kwam dat regeerakkoord er, getiteld Vertrouwen in de toekomst.

Dat betekent een reeks aan nieuwe fiscale regels. Zoals de hypotheekrenteaftrek, jarenlang het kroonjuweel van de VVD. Of de vennootschapsbelasting, die haast in elk land wordt verlaagd. En wat te denken van de veelbesproken Wet DBA, geïntroduceerd door het vorige kabinet. Deze en andere fiscale regels komen aan bod in dit artikel.

De hypotheekrenteaftrek verder uitgekleed

Het ondenkbare is waarheid geworden, de heilige koe voor de VVD die jarenlang hieraan vasthield. Onder het vorige kabinet was de hypotheekrente al wat uitgekleed, maar Rutte III gaat daarmee verder. In 2013 kwam het tot een afspraak om het maximale aftrekpercentage jaarlijks te laten verminderen met 0,5 procent. Vanaf 2020 wordt dat 3 procent.

Een pijnlijke maatregel voor de VVD-aanhang. Dus er moest iets tegenover komen te staan. De aftrek wordt (deels) gecompenseerd door de verlaging van het eigen woningforfait. Een goedmakertje voor de VVD-kiezer.

De verhoging van de BTW

Naar de sauna, de kapper of de schoenmaker? Een boek kopen? Geneesmiddelen aanschaffen? Een zak frites, pak melk of andere voedingsmiddelen kopen in de supermarkt? Ze worden allemaal duurder. Zoals werd verwacht vindt er onder het nieuwe kabinet een verschuiving plaats van directe naar indirecte belastingen. Het lage BTW-tarief wordt verhoogd van 6 naar 9 procent. Dat wordt sparen voor een zak aardappelen.

Race naar het nulpunt: verlaging van de vennootschapsbelasting

Het is een race naar de bodem, zo lijkt het wel. Welk land heeft de laagste vennootschapsbelasting? Hoe lager, des te aantrekkelijker het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. De VS, Groot-Brittannië – allemaal doen ze hun uiterste best om tot een zo laag mogelijke vpb te komen. Nederland doet mee aan deze wedstrijd. Rutte III verlaagt de vennootschapsbelasting van 25 procent naar 21 procent. Het woord is nu aan de Amerikanen en de Britten.

Nog een cadeau: afschaffing van de dividendbelasting

Het nieuwe kabinet doet voor de multinationals een stap extra. Aan de dividendbelasting van 15 procent komt een einde. Doel hiervan is om buitenlandse bedrijven en investeerders naar Nederland te lokken, want nu hoeft er geen belasting te worden betaald op de winst die de ondernemingen aan hun aandeelhouders uitkeren. Het zal de multinationals en hun aandeelhouders als muziek in de oren klinken.

Niet alleen maar cadeautjes: tarief innovatiebox stijgt

Maar het is niet op alle fronten hosanna voor de internationale bedrijven. Het belastingtarief in de innovatiebox stijgt van 5 procent naar 7 procent. Dit houdt in dat bedrijven 7 procent belasting betalen over de winst die zij behalen met innovaties. Juist deze box geldt als een aantrekkelijke fiscale vestigingsvoorwaarde voor internationale bedrijven. Ach, je kan na de dividendbelasting en vennootschapsbelasting niet alles hebben.

Ook het aanmerkelijk belang wordt zwaarder belast

Voor aanmerkelijkbelanghouders is er ook een reden om de wenkbrauwen te fronsen: zij gaan de komende jaren een stuk meer betalen in box 2. In 2018 en 2019 blijft de aanmerkelijkbelangheffing 25 procent, maar in 2020 stijgt het tarief naar 27,3 procent. In 2021 komt het tarief zelfs op 28,5 procent te liggen. Dat maakt de belastingverzwaring compleet. De effectieve heffing zal bij toekomstige winsten wel ongeveer gelijk blijven. Maar het is wel even incasseren.

Over en uit met de Wet DBA

Het zorgde voor onzekerheid onder de zzp’ers en bedrijven. De Wet DBA moest de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastleggen en schijnzelfstandigheid uitbannen, maar de wet rammelde aan alle kanten. Dus werd die uitgesteld en onder Rutte III afgesteld. Nu komt er een zogeheten opdrachtgeversverklaring, waardoor bedrijven die zakendoen met zzp’ers geen risico lopen op een boete of naheffing.

De opdrachtgeversverklaring geldt niet als een zelfstandige minder dan 15 tot 18 euro per uur verdient. Het nieuwe kabinet stelt een uurtarief van maximaal 18 euro in als ondergrens. Iedereen die minder verdient, hoort in dienst.

Verkorting periode 30% regeling – van 8 naar 5 jaar

Dan formatienieuws op het expatfront. De maximale duur van de 30 procent-regeling voor expats wordt verkort. Nu ligt die bovengrens op acht jaar, vanaf 2019 wordt dat vijf jaar. Let daar als werkgever goed op, want als u te lang een forfaitaire onbelaste vergoeding uitdeelt aan een expat, kunt u een behoorlijke naheffing van de Belastingdienst verwachten. Daarmee verliest deze regeling iets van haar glans.

Termijn carry forward van negen naar zes jaar

De winst verrekenen met het verlies uit een ander boekjaar – het wordt iets moeilijker. Bedrijven in de vennootschapsbelasting krijgen minder mogelijkheden om verliezen uit het ene boekjaar te verrekenen met winsten uit andere jaren. De termijn voor deze carry forward gaat van negen naar zes jaar. De invoering staat gepland voor 2028. De maatregel zal vooral van invloed zijn op langdurig verliesgevende projecten in de bouw en vastgoed.

Afschrijven op onroerend goed beperkt

Een lastenverzwaring op onroerend goed? Het zou zomaar kunnen. Voor onroerend goed in eigen gebruik mag straks tot 100 procent van de WOZ-waarde worden afgeschreven. In veel gevallen kunnen ondernemers niet meer afschrijven en dat betekent voor hen een lastenverzwaring.

Bronbelasting maakt van Nederland minder een belastingparadijs

„We richten ons op bedrijven die echt een toegevoegde waarde hebben, in plaats van bedrijven die Nederland alleen als postbus gebruiken”, schrijft het nieuwe kabinet. „Belastingontwijking wordt aangepakt.” Dus afschaffing van de dividendbelasting en verlaging van de vennootschapsbelasting voor het aantrekken van multinationals, maar een bronbelasting om trustkantoren en de brievenbusmaatschappijen de pas af te snijden.

Nederland wil het goede voorbeeld geven in de wereldwijde strijd tegen belastingontwijking. Met de bronbelasting worden royalties en rente die door Nederland naar belastingparadijzen stromen belast.

„Een hoop bedrijven laten hun geldstromen via Nederland lopen omdat Nederland ze niet belast. Als je dat wél gaat doen dan zullen die bedrijven hun geldstromen waarschijnlijk via andere landen laten lopen”, sprak onderzoeker Jan Vleggeert van de Universiteit Leiden in NRC Handelsblad.

Doorbetalen bij ziekte van twee naar een jaar

Het maakte kleine werkgevers huiverig om mensen in vaste dienst te nemen. Kleine ondernemers (niet meer dan twintig mensen in dienst) waren altijd genoodzaakt om bij ziekte van een werknemer twee jaar aan loon uit te betalen. Het is dan ook verplicht om een re-integratietraject te bieden. Een dure grap voor een bedrijf dat op elke cent moet letten. Oplossing derhalve: geen vast contract aanbieden.

Het verkorten van doorbetaling bij ziekte was al langer een wens van het MKB en dat krijgt nu zijn zin. De twee jaar aan loonbetaling wordt teruggebracht naar een jaar. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar het UWV (de ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand). De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers. Leg die vaste contracten maar klaar, zou je zeggen.

Send this to a friend