Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Nico Koppel

02-11-2015

VAR-verklaring tot na 1 januari 2016

VAR-verklaring tot na 1 januari 2016

De invoering van de voorbeeldovereenkomsten is uitgesteld tot 1 april 2016. De VAR-verklaring zal dus ook na 1 januari 2016 ook nog bestaan. Dit schrijft Staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Eerste kamer.

Wij vertelde al eerder dat de VAR zal worden vervangen door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, ook wel Wet DBA. Overeenkomsten kunnen ter beoordeling worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen op deze manier zekerheid krijgen over een arbeidsrelatie.

In de brief geeft Wiebes aan te merken dat er meer comfort wordt gewenst over de invulling en over de transitie van de Wet DBA.

De volgende lijnen stelt Wiebes voor, voor een transitiemodel:

  • Streefdatum voor de inwerkingtreding wordt 1 april 2016.
  • Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst, zullen voor 1 april 2016 zijn beoordeeld en, indien het oordeel is dat daarmee buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, zo mogelijk gepubliceerd. Hoe sneller partijen hun (voorbeeld)overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen, des te meer tijd is er voor overleg met de Belastingdienst en de implementatie.
  • Er geldt een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Dat houdt in dat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2017 de tijd hebben om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar nog geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen. Dit betekent dat de Belastingdienst waar nodig zal waarschuwen en partijen erop zal wijzen op welke punten een aanpassing van hun werkwijze nodig is om buiten dienstbetrekking te werken.
  • Het wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht, dus tot op het moment van inwerkingtreding van de wet blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan. Indien na de inwerkingtreding wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking, kunnen eventuele handhavingsmaatregelen dus niet zien op een periode waarvoor de opdrachtgever zich nog op de vrijwarende werking van de VAR kan beroepen. Bij partijen die na 1 januari 2017 niet volgens een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst of modelovereenkomst werken, kan worden gehandhaafd als blijkt dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Als deze dienstbetrekking in 2016 al bestond, wordt door de vrijwaring alleen de periode vanaf 1 april 2016 in de handhaving betrokken.
  • Evidente fraude blijft de Belastingdienst uiteraard te allen tijde aanpakken.

Meer lezen inzake de VAR? Of lees het artikel Zorgen over Wet DBA. Uw Belastingadviseur geeft u graag meer info!

Send this to a friend