Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen. Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

eigen woning

Eigen woning en niet-samenlevende partners

Geschreven door: Herman Ruijter | 13 februari 2020

Fiscale partners kunnen slechts één woning aanmerken als eigen woning, ook als zij ieder een woning in eigendom hebben.

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Geschreven door: Herman Ruijter | 7 januari 2020

Welke veranderingen staan u te wachten in 2020 met betrekking tot de inkomstenbelasting? U leest het in dit artikel.

inkomstenbelasting

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

Geschreven door: Nico Koppel | 3 januari 2020

Wat de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020, leest u in ons artikel!

dividenduitkering

Tariefstijging dividenduitkering 2020

Geschreven door: Herman Ruijter | 15 november 2019

In 2020 gaat het tarief voor dividenduitkeringen aan DGA’s omhoog naar 26,25%.

Aanpassing box 3

Geschreven door: Stan Evers | 12 september 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

Geschreven door: Stan Evers | 23 augustus 2019

In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1.

bezwaar

Massaal bezwaar box 3-heffing 2018

Geschreven door: Stan Evers | 25 april 2019

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de inkomstenbelastingheffing in box 3 voor het jaar 2018.

heffingskorting

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

Geschreven door: Stan Evers | 17 april 2019

De verschuldigde premie voor de volksverzekeringen wordt verminderd met de voor de premieplichtige toepasselijke heffingskorting.

ondernemersaftrek

Onterechte ondernemersaftrek?

Geschreven door: Stan Evers | 4 maart 2019

De Belastingdienst waarschuwt ondernemers die in 2017 en 2018 een lagere omzet dan € 5.000 hadden dat zij waarschijnlijk niet voldoen aan de voorwaarden van de ondernemersaftrek.

box 3

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

Geschreven door: Stan Evers | 14 februari 2019

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde rendement in plaats van op basis van een fictief rendement.

eigen woning

Besteding geleend geld aan eigen woning

Geschreven door: Stan Evers | 13 januari 2019

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt aangemerkt als een eigenwoningschuld.

winst

Winst bij verkoop grond belast

Geschreven door: Stan Evers | 11 januari 2019

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het resultaat uit een of meer werkzaamheden.

verliesherzieningsbeschikking

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

Geschreven door: Stan Evers | 10 januari 2019

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van eerdere of latere jaren.

heffingskorting

Tarieven en heffingskortingen 2019

Geschreven door: Stan Evers | 5 januari 2019

Vind hier de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting in 2019.

middelingsregeling

Evaluatie middelingsregeling

Geschreven door: Stan Evers | 20 december 2018

De middelingsregeling is een faciliteit waarmee het progressienadeel van sterk wisselende inkomens kan worden gecompenseerd.

navordering

Navordering wegens kwade trouw

Geschreven door: Stan Evers | 7 december 2018

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake van een feit ten aanzien waarvan de belastingplichtige te kwader trouw is.

aandeelhouder

Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt

Geschreven door: Stan Evers | 26 oktober 2018

De Belastingdienst legde een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op aan de enig aandeelhouder van een nv in verband met een winstuitdeling.

Mkb-winstvrijstelling

Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming

Geschreven door: Stan Evers | 24 oktober 2018

Bij de invoering van de mkb-winstvrijstelling is duidelijk gemaakt dat het begrip winst algebraïsch moet worden opgevat en dus zowel positieve als negatieve winsten (verliezen) omvat.

box 3

Wijziging verdeling vermogen in box 3

Geschreven door: Stan Evers | 19 oktober 2018

Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij gezamenlijk maar het gehele vermogen aangeven.

forfaitaire rendement

Forfaitaire rendement en heffingsvrij vermogen 2019

Geschreven door: Stan Evers | 5 oktober 2018

De staatssecretaris van Financiën heet het forfaitaire rendement per vermogensschijf en de hoogte van het heffingsvrij vermogen in box 3 voor 2019 bekend gemaakt.

urencriterium

Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium

Geschreven door: Stan Evers | 28 september 2018

De zelfstandigenaftrek vermindert het belastbare inkomen van de ondernemer. De bewijslast voor het voldoen aan het urencriterium rust op de ondernemer.

inkomstenbelasting

Maatregelen inkomstenbelasting 2018

Geschreven door: Stan Evers | 22 september 2018

Het Belastingplan bevat maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting die moeten bijdragen aan verbetering van de koopkracht en die het lonender moeten maken om (meer) te werken.

bezwaar

Niet alle bezwaarschriften vermogensrendementsheffing vallen onder massaal bezwaar

Geschreven door: Stan Evers | 6 september 2018

Veel bezwaarmakers hebben in hun bezwaarschrift aangegeven dat de heffing in box 3 voor hen een individuele buitensporige last vormt.

hoofdverblijf

Bepaling hoofdverblijf voor de inkomstenbelasting

Geschreven door: Stan Evers | 30 augustus 2018

De rentelasten van een eigen woning zijn fiscaal aftrekbaar. Om als eigen woning voor de inkomstenbelasting te kwalificeren moet een woning aan de eigenaar en zijn gezin duurzaam als hoofdverblijf ter beschikking staan.

bezwaarschriften

Bezwaarschriften 2017 box 3

Geschreven door: Nico Koppel | 28 juli 2018

Bij ‘massaal bezwaar’ worden alle bezwaarschriften met hetzelfde geschilpunt collectief afgedaan.

Send this to a friend