Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Nico Koppel

27-08-2015

Vragen Fiscale verzamelwet 2015

Vragen Fiscale verzamelwet 2015

De vaste commissie voor Financiën had vragen gesteld over het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015. Staatssecretaris Wiebes heeft deze beantwoordt in een nota.

Wij geven u de hoogtepunten van de nota:

  • Betreffende rentekorting personeelsleningen, bij de vaststelling van de minimaal af te lossen som (uitgaande van artikel 3.119c Wet IB 2001) moet worden uitgegaan van het hoge rentepercentage. Dit is dan wel exclusief de personeelskorting. Een als eindheffingsbestanddeel aangewezen loonbestanddeel kan volgens Wiebes op grond van artikel 3.84, lid 1, Wet IB 2001 kan niet leiden tot op de werknemer drukkende kosten, als de belasting in de vrije ruimte wordt ondergebracht of voor rekening van de werkgever komt.
  • Voor de afkoop van woekerpolissen heeft Wiebes het voornemen de minimumwaarderingsregel niet toe te passen als er in de betreffende situatie afkoop van een polis plaatsvindt. De wijziging hiervan zal terug te vinden zijn in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2016.
  • Van de dividendbelasting komt een inhoudingsvrijstelling voor in de EU/EER of derde landen gevestigde lichamen en rechtspersonen die niet zijn onderworpen aan de VPB of een andere winstbelasting. Op dit moment is dit geregeld via de teruggaafprocedure van artikel 10 Wet DB.

Wilt u de gehele nota lezen? Of heeft u vragen naar aanleiding van de nota, neem contact op met uw belastingadviseur!

Send this to a friend