Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Bas Hollenberg

17-02-2014

Tijdig melden betalingsonmacht

Tijdig melden betalingsonmacht

In de huidige economische tijden komt het regelmatig voor dat een vennootschap haar belastingschulden (bijv. loonbelasting en omzetbelasting) niet (meer) kan betalen. Het is van groot belang dat de vennootschap of bestuurder (directeur) de Belastingdienst tijdig hierover informeert.

Vindt de melding te laat plaats, dan kan iedere directeur in privé aansprakelijk worden gesteld, omdat er kennelijk sprake is van onbehoorlijk bestuur. De directeur kan diens aansprakelijkstelling dan slechts voorkomen als hij bewijst dat het niet (tijdig) melden van de betalingsonmacht niet aan hem te wijten is en dat het niet betalen van de belastingen niet te wijten is aan (zijn) onbehoorlijk bestuur.

Tegenbewijs is moeilijk te leveren, daarom is het aan te raden de melding betalingsonmacht tijdig te doen. De melding aan de belastingdienst moet ‘onverwijld’ worden gedaan, dus binnen twee weken nadat de belastingen moesten zijn voldaan. Voor de melding is een formulier op de website van de Belastingdienst beschikbaar.

Door de betalingsonmacht te melden kan privé- aansprakelijkheid worden voorkomen. Eventueel uitstel van betaling van de belastingschuld moet echter apart worden geregeld.

Send this to a friend