Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Nico Koppel

19-02-2015

Premiekorting in de loonaangifte

Premiekorting in de loonaangifte

Wanneer een werkgever bepaalde groepen werknemers aanneemt, zoals ouderen, arbeidsgehandicapten en jongeren, kan de werkgever premiekorting krijgen via de loonaangifte. Volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de Belastingdienst beter werken met een tegemoetkoming achteraf.

Zoals de premiekorting nu verwerkt wordt, moet het aantrekkelijker zijn om werknemers uit kwetsbare groepen aan te nemen. Het voordeel hiermee kan oplopen tot € 7.000 per werknemer per jaar. In de praktijk blijkt echter dat het bij een loonsom tot zo’n € 70.000 meestal niet mogelijk is om alle premiekorting te benutten, aangezien de premies werknemersverzekeringen die moet worden afdragen dan lager uitvallen dan de premiekorting, kleine werkgevers kunnen hier dus niet altijd optimaal van profiteren.

Dit probleem is met het huidige systeem niet op te lossen, maar wel als de Belastingdienst na afloop van het kalenderjaar een tegemoetkoming uitbetaald. Het UWV kan dit berekenen op basis van gegevens uit de polis administratie. Op deze manier zullen de administratieve lasten verminderen, omdat de werkgever niet langer verantwoordelijk is voor de verrekening van de premiekorting via de loonaangifte. De tegemoetkoming zal alleen uitbetaald worden zolang er geen openstaande belastingschulden meer zijn.

Omdat deze nieuwe stimuleringsmaatregel de overheid geen extra geld mag kosten, zal het financiële voordeel per werknemer per jaar omlaag moeten. Er is gesproken over een mobiliteitsbonus van € 1.800 per werknemer per jaar. Voordat er meer bekend wordt over de invulling van de maatregel moeten het UWV en de Belastingdienst eerst onderzoeken of deze oplossing uitvoerbaar is. Het voornemen is om het nieuwe systeem per 1 januari 2016 in te laten gaan.

Send this to a friend