Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen. Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

transitievergoeding

Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend

Geschreven door: Marcel Frazer | 28 november 2019

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat onder omstandigheden een werknemer bij een gedeeltelijk ontslag recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding.

minimumloon

Minimumloon per 1 januari 2020

Geschreven door: Marcel Frazer | 31 oktober 2019

Voor jongere werknemers tot 21 jaar geldt een leeftijdsafhankelijk percentage van het volledige minimumloon.

arbeidsovereenkomst

Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

Geschreven door: Nico Koppel | 24 oktober 2019

Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

discriminatie

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Geschreven door: Marcel Frazer | 11 oktober 2019

De in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen bestrijden discriminatie in sollicitatieprocedures en bij zwangerschap.

transitievergoeding

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

Geschreven door: Marcel Frazer | 3 oktober 2019

Een voorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de transitievergoeding is naar de Raad van State gestuurd.

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

Geschreven door: Marcel Frazer | 6 september 2019

Wanneer te weinig re-integratie-activiteiten zijn verricht, kan het UWV bij wijze van sanctie de loondoorbetalingsplicht verlengen.

Fictieve dienstbetrekking

Geschreven door: Marcel Frazer | 30 augustus 2019

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat.

zwangerschap

Opzegverbod zwangerschap

Geschreven door: Nico Koppel | 29 mei 2019

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever.

minimumloon

Minimumloon juli 2019

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 28 mei 2019

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 jaar.

non-concurrentiebeding

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 15 mei 2019

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer.

RI&E

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

Geschreven door: Nico Koppel | 3 april 2019

De RI&E moet naast een beschrijving van de gevaren ook de risicobeperkende maatregelen bevatten die werkgever neemt.

arbeidsvoorwaarde

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 28 maart 2019

In deze situatie deelde de kantonrechter de opvatting van de werknemer dat de verstrekking van een auto moet worden gezien als een arbeidsvoorwaarde. Lees verder!

Transitievergoeding

Transitievergoeding bij einde dienstverband

Geschreven door: Nico Koppel | 28 februari 2019

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

onbereikbaarheid

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Geschreven door: Willemijn Houter | 21 februari 2019

Werknemers hebben recht op onbereikbaarheid van hun werk. Dit moet stress en burn-outklachten verminderen en voorkomen!

loondoorbetaling

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Geschreven door: Nico Koppel | 31 januari 2019

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. In het regeerakkoord zijn voorstellen gedaan om de knelpunten rondom loondoorbetaling bij ziekte te verzachten.

schade

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

Geschreven door: Bas Hollenberg | 30 november 2018

De werkgever is niet aansprakelijk voor de schade van de werknemer als hij kan aantonen dat hij zijn zorgverplichting is nagekomen.

ontslag

Ontslag op staande voet

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 29 november 2018

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom is een dringende reden vereist.

AOW-leeftijd

AOW-leeftijd in 2024

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 11 november 2018

De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting.

minimumloon

Minimumloon 2019

Geschreven door: Bas Hollenberg | 8 november 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 vastgesteld.

transitievergoeding

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

Geschreven door: Bas Hollenberg | 27 oktober 2018

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als de dienstbetrekking langer dan 24 maanden heeft geduurd. De wettelijke regeling van de transitievergoeding is van dwingend recht. Dat betekent dat daarvan niet mag worden afgeweken.

transitievergoeding

Maximale transitievergoeding 2019

Geschreven door: Bas Hollenberg | 25 oktober 2018

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De aanpassing van het bedrag volgt de ontwikkeling van de contractlonen in het voorafgaande jaar.

concurrentiebeding

Uitleg van concurrentiebeding

Geschreven door: Nico Koppel | 17 augustus 2018

Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen, maar kan ook de betekenis die partijen aan het beding toekennen en wat zij ten aanzien daarvan van elkaar mogen verwachten, van belang zijn.

ontslag

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

Geschreven door: Nico Koppel | 2 augustus 2018

Voor ontslag op staande voet, moet een dringende reden bestaan. De kantonrechter oordeelt of ontslag op staande voet gegrond is.

compensatieregeling transitievergoeding

Compensatieregeling transitievergoeding

Geschreven door: Nico Koppel | 26 juli 2018

De wet, die regelt dat het UWV bij beëindiging van een dienstbetrekking met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer aan de werkgever een compensatie voor de transitievergoeding betaalt, is in het Staatsblad geplaatst.

transitievergoeding

Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

Geschreven door: Nico Koppel | 21 juli 2018

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat werkgevers vanaf 2020 compenseert voor de transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers aangenomen.

Send this to a friend