Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Nico Koppel

18-08-2016

Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst

Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan een ontbindende voorwaarde bevatten. Wanneer de ontbindende voorwaarde is vervuld eindigt in beginsel de arbeidsovereenkomst. Het is echter mogelijk dat de voorwaarde niet past binnen het gesloten stelsel van het ontslagrecht. Van belang bij de beoordeling of een voorwaarde al dan niet binnen het ontslagrecht past is of de werkgever invloed kan uitoefenen op de vervulling van de voorwaarde.

Nadat een werkneemster op 11 april 2016 in dienst was getreden, werd haar op 20 april een arbeidsovereenkomst toegestuurd. Daarin stond dat de werkneemster een verklaring omtrent gedrag moest overhandigen aan de werkgever. Dat moest uiterlijk op de dag voor de aanvang van de arbeidsovereenkomst worden gedaan. Zou de werkneemster deze verklaring niet overhandigen dan zou de arbeidsovereenkomst niet ingaan of direct eindigen. In de begeleidende brief bij de arbeidsovereenkomst stond dat de werkgever zou zorgen voor de aanvraag, waarna de werkneemster deze moest bevestigen. Door allerlei omstandigheden gebeurde dat laatste niet. Op 24 mei deed de werkgever een beroep op de ontbindende voorwaarde, namelijk het ontbreken van de verklaring omtrent gedrag.

De kantonrechter was van oordeel dat de vervulling van de ontbindende voorwaarde onvoldoende objectief bepaalbaar was. Ondanks het ontbreken van de kennelijk vereiste verklaring heeft de arbeidsovereenkomst in de ogen van de werkgever toch zes weken bestaan. De kantonrechter snapte niet waarom de werkgever de werkneemster niet de gelegenheid heeft geboden om binnen zekere termijn alsnog met de gewenste verklaring te komen. Het al dan niet vervuld zijn van de ontbindende voorwaarde hing mede af van het subjectieve oordeel van de werkgever. Daarmee was de ontbindende voorwaarde ongeldig.
Daar kwam bij dat de werkneemster de arbeidsovereenkomst niet had ondertekend. Een contractuele bepaling, die de voor beëindiging van een arbeidsovereenkomst voorgeschreven procedures buiten toepassing laat, moet volgens de kantonrechter uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Send this to a friend