Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Nico Koppel

24-06-2016

Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioen

Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat betrekking heeft op de rol van de ondernemingsraad  ten aanzien van pensioen. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling. Dit instemmingsrecht geldt ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling is.

De ondernemingsraad heeft geen instemmingsrecht als het pensioen inhoudelijk is geregeld in een cao of in een regeling van arbeidsvoorwaarden die is vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. Het instemmingsrecht geldt ook niet als de pensioenovereenkomst is ondergebracht bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.

De ondernemer wordt verplicht om de ondernemingsraad tijdig te informeren over voorgenomen wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst van de pensioenregeling. Op die manier kan de ondernemingsraad gebruik maken van zijn instemmingsrecht voor zover de wijzigingen betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarde pensioen. De informatieplicht geldt ongeacht de pensioenuitvoerder. De ondernemingsraad heeft ook instemmingsrecht ten aanzien van het voornemen van de ondernemer om de pensioenovereenkomsten van alle of een deel van de werknemers onder te brengen bij een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of bij een verzekeraar met zetel buiten Nederland.

Send this to a friend