Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen. Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy

Geschreven door: Nico Koppel | 15 januari 2022

Een werknemer heeft recht op bescherming van zijn privacy. Dat recht geldt ook voor e-mailberichten die de werknemer heeft verstuurd vanaf de zakelijke werkplek van de werkgever.

Inhuur als zzp’er direct na ontslag op staande voet

Geschreven door: Marcel Frazer | 13 mei 2021

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van de werkgever niet verlangd kan ..

Minimumloon per 1 juli 2021

Geschreven door: Marcel Frazer | 7 mei 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen.

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Geschreven door: Marcel Frazer | 11 februari 2021

Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden.

Tweede openstelling kosteloos ontwikkeladvies

Geschreven door: Willemijn Houter | 3 december 2020

Het kabinet heeft besloten om extra budget beschikbaar te stellen voor ontwikkeladviestrajecten.

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

Geschreven door: Marcel Frazer | 24 september 2020

Het wetsvoorstel ter invoering van de gedifferentieerde premie Aof naar de grootte van de werkgever is nu ingediend bij de Tweede Kamer.

Kosteloos volgen van ontwikkeladvies

Geschreven door: Willemijn Houter | 21 augustus 2020

Sinds 1 augustus kunnen werkenden en werkzoekenden in Nederland kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Geschreven door: Marcel Frazer | 6 augustus 2020

Voor een arbeidsovereenkomst voor kortere tijd dan zes maanden geldt geen wettelijke aanzegverplichting.

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

Geschreven door: Marcel Frazer | 23 juli 2020

De ontbinding van de vaststellingsovereenkomst heeft geen terugwerkende kracht.

Minimumlonen per 1 juli 2020

Geschreven door: Marcel Frazer | 7 mei 2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen.

arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Geschreven door: Marcel Frazer | 12 maart 2020

De Stichting van de Arbeid heeft een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers uitgewerkt.

Loon

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding structureel overwerk

Geschreven door: Marcel Frazer | 29 februari 2020

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt.

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

Geschreven door: Nico Koppel | 23 januari 2020

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loonniveau van 100 tot …

onwerkbaar weer

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

Geschreven door: Marcel Frazer | 16 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ingegaan op de invoering van een uniforme wachttijd in de Regeling onwerkbaar weer.

transitievergoeding

Transitievergoeding 2020

Geschreven door: Marcel Frazer | 9 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020.

relatiebeding

Uitleg relatiebeding

Geschreven door: Nico Koppel | 9 december 2019

Op overtreding van een concurrentie- of relatiebeding staat vaak een forse boete.

transitievergoeding

Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend

Geschreven door: Marcel Frazer | 28 november 2019

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat onder omstandigheden een werknemer bij een gedeeltelijk ontslag recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding.

minimumloon

Minimumloon per 1 januari 2020

Geschreven door: Marcel Frazer | 31 oktober 2019

Voor jongere werknemers tot 21 jaar geldt een leeftijdsafhankelijk percentage van het volledige minimumloon.

arbeidsovereenkomst

Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

Geschreven door: Nico Koppel | 24 oktober 2019

Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

discriminatie

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Geschreven door: Marcel Frazer | 11 oktober 2019

De in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen bestrijden discriminatie in sollicitatieprocedures en bij zwangerschap.

transitievergoeding

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

Geschreven door: Marcel Frazer | 3 oktober 2019

Een voorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de transitievergoeding is naar de Raad van State gestuurd.

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

Geschreven door: Marcel Frazer | 6 september 2019

Wanneer te weinig re-integratie-activiteiten zijn verricht, kan het UWV bij wijze van sanctie de loondoorbetalingsplicht verlengen.

Fictieve dienstbetrekking

Geschreven door: Marcel Frazer | 30 augustus 2019

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat.

Transitievergoeding

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

Geschreven door: Marcel Frazer | 11 juli 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding.

zwangerschap

Opzegverbod zwangerschap

Geschreven door: Nico Koppel | 29 mei 2019

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever.

Send this to a friend