Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen. Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

Bijzonder uitstel van betaling en voorlopige aanslag 2022

Geschreven door: Nico Koppel | 4 maart 2022

In verband met de coronacrisis geldt voor ondernemers met betalingsproblemen de mogelijkheid van bijzonder uitstel van betaling van belastingen.

Regeling NOW-6 gepubliceerd

Geschreven door: Nico Koppel | 17 februari 2022

De NOW-6 biedt werkgevers ondersteuning in de loonkosten van het eerste kwartaal van 2022 wanneer zij worden geconfronteerd met een omzetverlies van 20% of meer.

Uitstel voor betaling van belasting verlengd tot en met 31 maart

Geschreven door: Nico Koppel | 31 januari 2022

De bijzondere regeling voor uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers is verlengd tot en met 31 maart 2022.

Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal verlengd

Geschreven door: Nico Koppel | 27 januari 2022

Op 18 december 2021 is de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 opengesteld.

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Geschreven door: Nico Koppel | 13 januari 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd.

Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022

Geschreven door: Nico Koppel | 23 december 2021

In verband met de huidige lockdown heeft het kabinet diverse steunmaatregelen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 aangepast.

Coronasteun loopt door in eerste kwartaal 2022

Geschreven door: Nico Koppel | 16 december 2021

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige coronamaatregelen in ieder geval tot 14 januari 2022 gelden.

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021

Geschreven door: Nico Koppel | 29 november 2021

De TVL voor het vierde kwartaal wordt verruimd en de regeling voor belastinguitstel wordt verlengd.

Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting

Geschreven door: Nico Koppel | 21 oktober 2021

De staatssecretaris van Financiën biedt mensen die naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting niet hebben betaald de mogelijkheid van kort uitstel van betaling.

Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd

Geschreven door: Nico Koppel | 7 oktober 2021

De afspraken met België over de fiscale behandeling van grensarbeiders, die door de coronacrisis thuiswerken, zijn verlengd tot en met 31 december 2021.

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021

Geschreven door: Nico Koppel | 20 mei 2021

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting heeft gegeven over een oplossing van de referentiesystematiek in de TVL-regeling en haar twijfels over de doelmatigheid daarvan, heeft de Kamer een motie aangenomen.

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

Geschreven door: Marcel Frazer | 12 mei 2021

De NOW-3 kent drie subsidietijdvakken, ieder met een looptijd van drie maanden.

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

Geschreven door: Nico Koppel | 9 mei 2021

De TVL heeft als doel bedrijven voldoende liquide middelen te verstrekken om vaste lasten te kunnen betalen en onderneming draaiende te houden.

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

Geschreven door: Nico Koppel | 16 april 2021

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2019-2020.

Dilemma’s in de NOW

Geschreven door: Nico Koppel | 9 april 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW.

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

Geschreven door: Willemijn Houter | 1 april 2021

Om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen heeft de staatssecretaris van EZK een wetsvoorstel ingediend.

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

Geschreven door: Marcel Frazer | 25 maart 2021

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd reispatroon wordt verlengd tot 1 juli 2021.

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Geschreven door: Nico Koppel | 18 maart 2021

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden.

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed

Geschreven door: Nico Koppel | 18 maart 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de per sector forfaitair bepaalde vaste lasten.

Weigering toekenning NOW

Geschreven door: Marcel Frazer | 4 maart 2021

Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari 2020.

Verhoging maxima TVL

Geschreven door: Nico Koppel | 4 maart 2021

Het kabinet heeft besloten om het maximale bedrag aan TVL per onderneming per kwartaal te verhogen.

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

Geschreven door: Nico Koppel | 25 februari 2021

In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding in werking getreden.

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

Geschreven door: Marcel Frazer | 25 februari 2021

Voor alle regelingen (NOW-1, -2 en -3) geldt dat de aanvraagtermijn is gelijkgetrokken voor aanvragen met en zonder accountantsverklaring

Kamervragen Tozo voor grensondernemers

Geschreven door: Nico Koppel | 4 februari 2021

Ondernemers die niet in Nederland wonen maar wel in Nederland hun bedrijf hebben, komen in Nederland niet in aanmerking voor bijstand voor levensonderhoud.

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

Geschreven door: Nico Koppel | 4 februari 2021

De goedkeuring is beperkt tot vaste reiskostenvergoedingen die voor 13 maart 2020 zijn toegekend aan de werknemer.

Send this to a friend