Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Bas Hollenberg

14-02-2014

Maak tijdig bezwaar tegen WOZ-beschikking

Maak tijdig bezwaar tegen WOZ-beschikking

Eind februari worden door de gemeenten de nieuwe WOZ-beschikkingen voor het jaar 2014 verzonden.

Deze beschikkingen bevatten de waarde van onroerende zaken naar de peildatum 1 januari 2013. De afgegeven beschikkingen worden niet alleen door de gemeenten gebruikt voor onroerendezaakbelasting, maar ook door de Belastingdienst voor diverse doeleinden. Zo zijn de beschikkingen relevant voor het eigenwoningforfait in box 1 maar ook voor de waterschapslasten. Denk echter ook aan de verhuurderheffing. Ook bij een erfenis of een schenking van een onroerende zaak wordt de WOZ-waarde van de beschikking gehanteerd. Ook voor onroerende zaken die in de onderneming worden gebruikt, is de WOZ-beschikking relevant omdat deze de maximale afschrijvingen op deze panden beperkt.

Voorts wordt voor verhuurde woningen die in box 3 zitten, voor de belastingheffing aangesloten bij de voor deze panden afgegeven WOZ-beschikking. Gezien het toenemende belang van de beschikking loont het om te beoordelen of de waarde van de onroerende zaak juist is vastgesteld en of eventueel bezwaar moet worden ingediend.

Bezwaar maken kan in veel gevallen op eenvoudige elektronische wijze bij de gemeente. Ook kan gebruik worden gemaakt van gespecialiseerde bureaus, die vaak op ‘no cure no pay’-basis werken. In deze gevallen hoeft het maken van bezwaar weinig kosten en moeite mee te brengen.
 

Send this to a friend