Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

05-07-2014

Invloed pensioenpremie op gebruikelijk loon

Invloed pensioenpremie op gebruikelijk loon

Een procedure over een aantal naheffingsaanslagen loonbelasting had betrekking op het gebruikelijk loon van de dga van een BV. De BV dreef een tandartsenpraktijk, waarbinnen de dga werkzaam was als tandarts. Voor de hoogte van het gebruikelijk loon werd als uitgangspunt genomen dat een redelijke beloning 45% van de aan de eigen werkzaamheden van de tandarts toe te rekenen omzet bedroeg. Daarop kon de zogenaamde doelmatigheidsmarge van 30% in mindering worden gebracht. De vraag was of bij de hoogte van het gebruikelijk loon rekening moest worden gehouden met pensioenlasten, emolumenten en stortingen op een levenslooprekening.

Volgens de rechtbank komt de pensioenpremie in mindering op het loon dat als gebruikelijk loon wordt vastgesteld. Dat gold ook voor de bijdragen in de levensloopregeling. Ook de andere emolumenten golden als loonbestanddeel. Het alsnog te verlonen bedrag per jaar werd gesteld op het aldus berekende gebruikelijk loon, verminderd met de door de BV daadwerkelijk betaalde bedragen. De naheffingsaanslagen werden dienovereenkomstig verminderd.

Lees ook onze vorige artikelen met betrekking tot gebruikelijk loon

Send this to a friend