Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Nico Koppel

22-10-2015

Herinvesteringsreserve en belastingheffing

Herinvesteringsreserve en belastingheffing

Wanneer een ondernemer een bedrijfsmiddel verkoopt voor een hogere prijs dan de boekwaarde realiseert hij een boekwinst. De belastingheffing over deze boekwinst kan de ondernemer uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt afgeboekt op de aanschafprijs van andere bedrijfsmiddelen. Uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan wordt het resterende deel van de reserve in de winst opgenomen. De termijn van drie jaar kan worden verlengd wanneer voor de herinvestering meer tijd nodig is of wanneer de herinvestering door bijzondere omstandigheden is vertraagd. In dat laatste geval moet wel binnen de driejaarstermijn een begin zijn gemaakt met de herinvestering.

Een BV behaalde in 2006 een boekwinst bij de verkoop van een pand en vormde ter grootte van de boekwinst een herinvesteringsreserve. Omdat er eind 2009 nog geen herinvestering was gedaan en niet aannemelijk was gemaakt dat meer tijd nodig was voor herinvestering, had de reserve aan het einde van 2009 in de winst moeten worden opgenomen. De tweede uitzondering die termijnverlenging mogelijk maakt was ook niet aan de orde, omdat niet voldaan was aan de voorwaarde dat aan de herinvestering een begin van uitvoering moet zijn gegeven. De BV had de herinvesteringsreserve ten onrechte op de eindbalans van 2009 opgenomen. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden was dat een fout die de inspecteur met een beroep op de foutenleer in 2010 mocht herstellen.

Send this to a friend