Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Nico Koppel

06-02-2015

Fiscaal verantwoorde giften

Fiscaal verantwoorde giften

Vrijgevigheid wordt fiscaal gestimuleerd. Doet u giften uit vrijgevigheid dan zijn deze namelijk onder voorwaarden aftrekbaar. De mogelijkheid tot aftrek is groter bij periodieke giften dan bij normale giften.

Normaliter leiden giften pas tot aftrek als het jaartotaal van de giften meer bedraagt dan 1% van het gezamenlijk verzamelinkomen van u en uw partner. Voor periodieke giften geldt deze drempel echter niet, zodat ongeacht de hoogte van de gift en het gezamenlijk inkomen aftrek kan worden geclaimd. Een periodieke gift heeft als kenmerk dat gedurende een aantal jaren (tenminste vijf) een vaste en gelijkmatige uitkering zal plaats vinden aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), denk bijvoorbeeld aan het Rode Kruis, Leger des Heils en kerken. 
U kunt via de website van de Belastingdienst achterhalen of een instelling een ANBI is of niet. Voor een ANBI met een ‘cultuurstatus’ mag het in aftrek te brengen bedrag worden verhoogd met 25% (maar maximaal met € 1.250) van het geschonken bedrag, waardoor het belastingvoordeel nog hoger wordt.

Ook periodieke giften aan een vereniging kunnen ook in aftrek worden gebracht. De vereniging moet tenminste vijfentwintig leden en volledige rechtsbevoegdheid hebben en de 
vereniging mag geen commerciële activiteiten ontplooien waarover ze vennootschapsbelasting verschuldigd zou zijn. Dergelijke periodieke giften zijn met name interessant voor bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen. Als u elk jaar al dezelfde instellingen of verenigingen een kleine gift doet, kan het dus aantrekkelijk zijn om deze jaarlijkse gift om te zetten in een periodieke gift.

Bron en copyright Register Belastingadviseurs.

Send this to a friend