Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Nico Koppel

18-09-2015

Dividendbelastingbetalers vanuit het buitenland

Dividendbelastingbetalers vanuit het buitenland

Een aantal Nederlandse regels rond dividendbelasting zou in strijd zijn de Europese regels. Zo zeggen Europese rechters. Voor belastingbetalers die in Nederland wonen is het mogelijk om hun te betalen dividendbelasting te verrekenen met andere te betalen belastingen. Dat is daarentegen voor Nederlanders die in het buiten land wonen lastiger.

De Europese rechter concludeert hier mee dat de Nederlandse Belastingdienst waarschijnlijk met twee maten meet. Met de huidige situatie zouden in het buitenland wonende Nederlandse belastingplichtigen in een financieel nadeligere positie zitten. Dit lijdt tot ‘een mogelijke belemmering van het kapitaal verkeer’, aldus de rechter.

De volgende zaak is aangespannen door onder andere het Franse Société Générale en een België woonachtige Nederlandse belastingplichtige.

Het vonnis luidt als volgt: ‘Ingeval een belemmering van het kapitaalverkeer komt vast te staan, kan deze worden gerechtvaardigd door de gevolgen van een bilateraal verdrag ter vermijding van dubbele belasting, gesloten tussen de woonlidstaat en de bronlidstaat van de dividenden, mits het verschil in behandeling voor de belastingheffing op dividenden tussen belastingplichtigen die ingezetene van die laatste staat zijn en belastingplichtigen die ingezetene van andere lidstaten zijn, verdwijnt. In omstandigheden als die in de zaken C‑14/14 en C‑17/14 kan, behoudens de door de verwijzende rechterlijke instantie te verrichten verificaties, de belemmering van het vrije kapitaalverkeer indien zij komt vast te staan niet gerechtvaardigd worden geacht.’

De zaak is al eerder langs de Nederlandse juridische routes geweest maar de Hoge Raad mag zich weer over deze zaak gaan buigen.

 

Send this to a friend