Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Nico Koppel

17-07-2015

Deskundigheidsnorm 30%-regeling

Deskundigheidsnorm 30%-regeling

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid, die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is, kan op verzoek de 30%-regeling worden toegepast.

Per 1 januari 2012 is deze regeling op een aantal punten gewijzigd. Zo geldt sinds die datum dat werknemers jonger dan 30 jaar met een mastertitel aan de deskundigheidseis voldoen indien hun salaris hoger is dan een bepaald bedrag.

In een procedure voor de Hoge Raad was in geschil of een buitenlandse werknemer met toepassing van de nieuwe norm recht had op toepassing van de 30%-regeling, terwijl zijn arbeidsovereenkomst was ingegaan voor 1 januari 2012. De werknemer voldeed bij indiensttreding niet aan de toen geldende deskundigheidseis, maar wel aan de nieuwe norm. Volgens de Hoge Raad moet aan de hand van de feiten ten tijde van de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst worden beoordeeld of een werknemer over de vereiste specifieke deskundigheid beschikt. Op dat moment is sprake van concurrentie tussen de binnenlandse werkgever en buitenlandse (aspirant-)werkgevers. Dat geldt ook als het verzoek om toepassing van de 30%-regeling later wordt gedaan en de regelgeving inmiddels is gewijzigd. In dit geval heeft de inspecteur het verzoek terecht afgewezen omdat de werknemer aan de hand van de regeling-2011 niet de vereiste specifieke deskundigheid bezat.

Meer weten over de 30%-regeling? Lees onze eerdere artikelen of neem contact op met uw belastingadviseur in Amsterdam!

Send this to a friend