Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Nico Koppel

30-11-2015

De emigrerende aandeelhouder

De emigrerende aandeelhouder

Op Prinsjesdag 2015 heeft het kabinet voorgesteld om de belastingheffing te wijzigen voor emigrerende aandeelhouders met een aanmerkelijk belang. Het doel is om over voordelen die in de Nederlandse periode met de aandelen zijn behaald ook daadwerkelijk in Nederland belasting te heffen.

U heeft (in het algemeen) een aanmerkelijk belang als u minimaal 5% van het kapitaal in een BV of NV heeft. De behaalde voordelen met de aandelen worden belast in box 2. Als u emigreert, worden de aandelen geacht te zijn verkocht en wordt belasting geheven over het verschil tussen de waarde van de aandelen bij emigratie en de verkrijgingsprijs. U krijgt dan een conserverende aanslag van de Belastingdienst en u krijgt, onder het huidige systeem, maximaal 10 jaar uitstel van betaling. De conserverende aanslag wordt kwijtgescholden voor zover in die 10 jaar in Nederland dividendbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd is over voordelen behaald met die aandelen. Is daarvan geen sprake (bijvoorbeeld omdat geen dividend is uitgekeerd) en houdt de aandeelhouder zich aan de voorwaarden van het uitstel, dan wordt het resterend bedrag van de conserverende aanslag na 10 jaar normaliter kwijtgescholden waardoor de fiscale claim van Nederland (gedeeltelijk) verloren gaat. Om dat te voorkomen, wil de wetgever dat een resterend bedrag van de conserverende aanslag na 10 jaar niet meer standaard wordt kwijtgescholden. Bij een dividenduitkering wordt het uitstel van betaling van de conserverende aanslag ingetrokken voor zover de betaalde Nederlandse dividendbelasting of buitenlandse belasting hierover samen minder is dan 25%. De nieuwe regeling zou moeten gelden voor aanmerkelijkbelanghouders die na 15 september 2015, 15.15 uur, emigreren. Het wetsvoorstel moet nog aangenomen worden door de Eerste Kamer.

Send this to a friend