Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Stan Evers

19-03-2020

COVID-19 en fiscale maatregelen – Update 17 maart 2020

Download direct de gratis voorbeeldbrief voor ondernemers om “Uitstel van belasting betaling” aan te vragen!

De economische en fiscale maatregelen rondom het COVID-19 virus volgen zich in snel tempo op.

Dinsdag 17 maart heeft het kabinet een groot aantal maatregelen bekend gemaakt welke wij onderstaand weergeven om u optimaal te informeren. Maatregelen waarvoor nog (digitale) loketten voor moeten worden gemaakt bij de diverse instanties; nog niet alles is bereikbaar of werkend. Indien daar nieuws over is melden wij dit in een vervolgmail en zullen wij ook op onze site de ontwikkelingen publiceren in de nieuwsrubriek op onze site.

De COVID-19 maatregelen hebben bij ons grote prioriteit om ondernemers te laten overleven in deze vreemde periode en informeren u daarom graag over het volgende:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Indien uw onderneming omzetverlies verwacht van minimaal 20%, dan kan u bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunt u uw personeel blijven doorbetalen.

Vanaf wanneer gaat deze maatregelen in: voor omzetdaling na 1 maart.
Waar moet u zijn voor deze maatregel: UWV
Waar moet u rekening mee houden: vertraging, dit moet geheel worden opgestart door het UWV en het Ministerie SZW. Deze instantie is nu op een maximaal niveau om dit voor u te realiseren. De telefonische bereikbaarheid is begrijpelijkerwijs niet optimaal.
Wat mag u niet gedurende deze periode: personeel ontslaan i.v.m. bedrijfseconomische redenen.
Wat hoeft u niet meer te doen: geen aanvragen voor de deeltijd WW (Wet WTV) meer indienen, deze gaan direct de nieuwe regeling NOW in.
Wat moet u bewijzen: omzetverlies na 1 maart van tenminste 20%.

Checkt u S.V.P. bovenstaande voorwaarden en de volgende websites als voorbereiding op uw NOW aanvraag.
Actuele NOW informatie
UWV

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Vanaf wanneer gaat deze maatregel in: voor inkomensdaling na 1 maart.
Waar moet u zijn voor deze maatregel: De gemeente waar u woont.
Waar moet u rekening mee houden: vertraging, dit moet geheel worden opgestart door de overheid en de individuele Gemeenten.
Wat mag u niet gedurende deze periode: Nog niet bekend en dat zou ook nog eens per gemeente kunnen verschillen. Vraagt u dit S.V.P. goed na bij uw Gemeente.
Wat hoeft u niet meer te doen: WW aanvragen of andere beroepen op sociale verzekeringen dit zijn volgens constante rechtspraak uitgesloten mogelijkheden. De ZZP-status brengt helaas uitsluiting van rechten op dergelijke uitkeringen met zich mee.
Wat moet u bewijzen: uw eigen inkomensverlies tot onder het sociaal minimum.

Checkt u S.V.P. bovenstaande voorwaarden en de volgende webadressen als voorbereiding op uw aanvraag voor aanvullende uitkering of financiering.
Rijksoverheid

NB: Bij het opmaken van dit nieuwsartikel, hebben nog niet alle gemeenten en de rijksoverheid hun informatiekanalen digitaal gevuld met informatie. Check S.V.P. regelmatig de site van uw gemeente

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Voor en door ondernemers kan eenvoudiger uitstel van belasting worden aangevraagd. De geldende noodregeling van vorige week was totaal onwerkbaar en is gelukkig herzien. Uitstel kan nu direct worden verzocht voor de inkomsten-, vennootschaps -, loon- en omzetbelastingen (btw). De Belastingdienst stopt na de melding de invorderingen direct en de normaliter verschuldigde belastingrente daalt naar 0,1%. Bij te laat betalen worden boetes opgelegd, deze zullen niet geïncasseerd worden.

Vanaf wanneer gaat deze maatregel in: direct en geldt voor alle ondernemers.
Waar moet u zijn voor deze maatregel: De belastingdienst.
Waar moet u rekening mee houden: vertraging, de te behandelen stroom aanvragen zal zeer groot zijn.
Wat mag u niet gedurende deze periode: Nog niet bekend, er ligt een open formulering op grond waarvan iedere ondernemer gebruik van de regeling kan maken als je kunt aantonen financieel getroffen te worden door de COVID-19 situatie. Extra repercussies van onterecht gebruik maken zijn nog niet gepubliceerd, er gelden echter al repercussies indien er onterecht gebruik gemaakt wordt van fiscale maatregelen.
Wat hoeft u niet meer te doen: een uitgebreide aanvraagprocedures in te gaan als eerste actie, volgens de voorlichting zou een simpele brief naar de belastingdienst als eerste actie en direct uitstel volstaan. Wij maken een voorbeeldbrief op onze site beschikbaar om te gebruiken.
Wat moet u vervolgens doen: bewijsmateriaal verzamelen op grond waarvan u meent recht te hebben op de regeling , wij sturen u een standaard vragenlijst toe welke geheel gewijd is aan het uitstel van betaling onder deze regeling. Deze sturen wij u toe na ontvangst van uw kopiebrief van de melding van het uitstel.
Wat moet u bewijzen: uw al dan niet terechte aanvraag op grond van de COVID-19 situatie.
Wanneer moet u bewijzen: binnen 4 weken na de melding is de gebruikelijke periode. Er zijn nog geen uitzonderingen of verlengingen bekend o.g.v. COVID-19 maatregelen.

Checkt u S.V.P. bovenstaande voorwaarden en de volgende webadressen als voorbereiding op uw aanvraag voor aanvullende uitkering of financiering.

Let op 1: U moet vooral tijdig aangifte blijven doen en uiteraard voor de juiste bedragen. Bij het niet tijdig of niet de juiste bedragen aangeven worden boetes opgelegd, deze blijven buiten het pardon van de COVID-19 regelingen en zijn fors!
Let op 2: Tegen iedere vorm van boete moet formeel bezwaar gemaakt worden om rechten te behouden om de boetes te bestrijden.
Let op 3: Wij missen nog een aantal essentiële onderdelen in de gisteren gepubliceerde maatregelen rondom hoofdelijke aansprakelijkheid en de mogelijke vermijding daarvan.
Voor meer info check onze site of ook bij de Belastingdienst

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker.  

5. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

6. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

Sharing is caring!

Wij hebben gemerkt dat ons vorige bericht massaal is gedeeld of doorgezonden naar collega ondernemers. Een van de reacties daarbij was of wij enig bezwaar hadden tegen dergelijke acties? Wij hebben geen enkele bezwaar tegen het delen van onze kennis en zullen ook geen beroep gaan doen op copyright of enig ander recht van eigendom of exclusiviteit. In deze onzekere tijd is het ter verbetering van saamhorigheid en eensgezindheid juist goed om kennis met elkaar te delen.

Blijf gezond!

Engelse versie: COVID-19 outbreak and various measures – Update March 17, 2020

Send this to a friend