Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marcel Frazer

04-10-2017

Belastingplichtige verantwoordelijk voor bewijslast btw aftrek

Tot 2009 vormde de belanghebbende een fiscale eenheid met een andere entiteit. Hierna werd de fiscale eenheid ontbonden, er vonden geen activiteiten meer plaats.

Per ongeluk had de Belastingdienst toch BTW aangiften uitgereikt. Er werden ambtshalve aanslagen met boetes opgelegd voor het niet doen van aangiften en het te laat betalen van omzetbelasting, omdat de belanghebbende de aangiften nooit heeft ingediend.

Het faillissement van de belanghebbende werd op 11 juni 2010 uitgesproken. De curator maakte bezwaar tegen de opgelegde naheffingsaanslagen en boeten. In het bezwaarschrift werd vermeld dat de er geen grond is om omzetbelasting af te dragen. De aanslagen en boeten zijn vernietigd. De curator doet hierna een verzoek om BTW teruggaaf, m.b.t. de kosten van o.a. deurwaarders en het salaris van de curator. De belanghebbende was ten tijde van het faillissement geen BTW ondernemer en om deze reden werd het verzoek afgewezen. Volgens de belanghebbende was er sprake van ondernemerschap omdat ondernemingsactiviteiten zouden hebben bestaan uit projectontwikkelingswerkzaamheden en verkoopbevorderende activiteiten in Duitsland.

Oordeel

De rechtbank meldde dat het verzoek om teruggaaf had moeten worden gedaan in de aangifte over het tijdvak waarin de betreffende factuur is ontvangen. Met betrekking tot de facturen waarvoor dit niet is gebeurd, had het bezwaar door de Belastingdienst als niet ontvankelijk moeten worden verklaard.

De rechtbank gaat er vanuit dat voor een van de facturen wel tijdig een teruggaafverzoek is gedaan. Met betrekking tot dit verzoek kan de rechtbank een inhoudelijke beslissing nemen.

Door de rechtbank wordt verwezen naar het Rompelman-arrest van het Hof van Justitie en naar het INZO-arrest. Degene die om teruggaaf verzoekt, zal moeten kunnen aantonen dat aan de voorwaarden voor aftrek is voldaan en dat hij als belastingplichtige is aan te merken.

Uitspraak

Op 25 september 2017 heeft de rechtbank Gelderland dat er geen recht op BTW aftrek bestaat indien de belastingplichtige niet aan de hand van objectieve gegevens aannemelijk maakt dat er recht is op BTW aftrek.

Voor al uw vragen inzake de BTW aftrek en omzetbelasting neemt u contact op met uw boekhouder!

Engelse versie: Burden of proof in corroboration of turnover tax relief rests with tax payer

Send this to a friend