Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Nico Koppel

03-03-2015

Belastingaangifteverplichting

Belastingaangifteverplichting

De fiscus heeft een sterke positie wanneer u uw belastingaangifteverplichting niet (op tijd) nakomt.

Casus

CV A had over haar eerste boekjaar geen aangifte vennootschapsbelasting ingediend. Hierop volgde een herinnering, waar zij ook niet op had gereageerd. Aan de hand van de aangiften btw legde de inspecteur een ambtshalve aanslag vennootschapsbelasting 2011 op. Deze had een belastbaar bedrag van € 50.000 met een verzuimboete van € 2.460.

CV A diende in bezwaar alsnog een aangifte in. Daar stond het volgende in vermeld: Het gestorte kapitaal was € 100. Er was voor € 120.000 geïnvesteerd in andere vaste bedrijfsmiddelen waarop € 24.000 was afgeschreven en € 4.500 aan rente was betaald. Volgens deze aangifte was het belastbaar bedrag € 6.750.Hierna verlaagde de fiscus het belastbaar naar € 49.000. CV A ging in beroep.

Rechtbank Gelderland oordeelde dat CV A niet aan de vereiste aangifte had voldaan en dat de bewijslast moest worden omgekeerd en verzwaard. Volgens de rechtbank had CV A niet bewezen dat de aanslag onjuist was, maar de aanslag was ook niet redelijk geschat door de fiscus. ‘in goede justitie’ stelde de rechtbank het belastbaar bedrag vast op € 20.000. Beide partijen gingen in hoger beroep.

Lees hier de uitspraak.

Doe uw aangifte!

Als u geen aangifte doet, zal de fiscus, zoals in de casus hierboven, een ambtshalve aanslag opleggen. Bij het niet doen van aangifte kan er een boete opgelegd worden die kan oplopen tot € 4.920. Om de bewijslast om te keren dient u overtuigend bewijs te hebben dat de aanslag van de fiscus te hoog is.

Lukt het u niet om op tijd aangifte te doen? Vraag dan tijdig om uitstel!

Koppel Belastingadviseurs verzorgt uw aangifte!

Send this to a friend