Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

09-03-2011

ADVIES: Verbouw tegen laag tarief

ADVIES: Verbouw tegen laag tarief

Tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 is een lager btw-tarief van toepassing op arbeidskosten bij het renoveren en herstellen van woningen. Het moet dan wel gaan om een woning die ouder is dan twee jaar nadat deze voor het eerst in gebruik is genomen en bedoeld voor permanent gebruik. Kunt u hier voordeel uit halen?
Vanaf 1 oktober 2010 geldt voor de verbouwing van woningen het lage btw-tarief. Dit is een tijdelijke maatregel die geldt tot 1 juli 2011. Het moet gaan om renovatie- en herstelwerkzaamheden. Hieronder wordt verstaan het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. De slotfactuur en oplevering zal voor 1 juli 2011 moeten zijn opgeleverd anders treedt het reguliere hoge tarief in werking.

Voorbeelden
Werkzaamheden die bijvoorbeeld onder het lage btw-tarief vallen, zijn onder meer het aanbrengen, vernieuwen of onderhouden van de riolering, een dakterras of veranda, een invalidentrap, boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels, zonnepanelen, een badkamer, een toilet, een keuken, een garage of een schuur. Voorbeelden van werkzaamheden die onder het reguliere 19%-tarief vallen, zijn het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van rolluiken, zonwering en dergelijke die in bouwkundig opzicht geen deel uitmaken van de woning. Ook bij zaken die tot de tuin behoren (omheiningen, tuinhekken, een voetpad of een oprit) geldt het 19%-tarief, evenals bij de aanleg van een zwembad. De fiscus heeft inmiddels een lijst gepubliceerd van voorbeelden, maar is zeker geen uitputtende opsomming. Er zijn dus veel meer verbouwingswerkzaamheden die tot 1 juli aanstaande voordelig kunnen uitpakken voor de woningbezitter.

Arbeidskosten
Het lage btw-tarief geldt alleen voor de arbeidskosten van de werkzaamheden. Brengt de aannemer – of bijvoorbeeld het klusbedrijf – één (aanneem)som in rekening, dan moet voor de berekening van de btw alsnog een splitsing plaatsvinden tussen arbeids- en materiaalkosten. De ondernemer moet dan op basis van een vergelijking met soortgelijke prestaties op de markt bepalen welke kosten toerekenbaar zijn aan arbeid en welke kosten toerekenbaar zijn aan materiaal. Is zo’n vergelijking niet mogelijk, dan moet worden gesplitst op basis van kostprijs. Overheadkosten mogen naar evenredigheid worden verdeeld. Het moment waarop de dienst wordt afgerond, bepaalt of het verlaagde tarief mag worden toegepast op de arbeidskosten. De afronding moet dus zijn gelegen tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011. Het maakt niet uit wanneer de (deel)factuur wordt uitgereikt.

Op onze website publiceerden wij recent een groot aantal situaties waarbij u kunt bepalen hoe een procentuele verdeling kan worden toegepast bij bepaalde vormen van bouwwerkzaamheden. Voor het artikel klik hier.

Onderaannemer
Wat gebeurt er als ook onderaannemers worden ingezet? Wanneer de dienst van de onderaannemer aan de hoofdaannemer (bijvoorbeeld het betegelen van een badkamervloer) is afgerond vóór 1 oktober, kan deze dienst niet meedoen in het verlaagde tarief. Als vervolgens de totale dienst door de hoofdaannemer aan de cliënt (bijvoorbeeld de complete renovatie van de badkamer) wordt afgerond in de periode na 1 oktober, kan de arbeidscomponent in de dienst van de hoofdaannemer aan de cliënt wel in het verlaagde tarief meedoen. Als de onderaannemer zelf factureert aan de cliënt, dan geldt het tarief dat geldt op het moment dat de onderaannemer de dienst heeft voltooid.
 

Send this to a friend