Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

09-02-2011

Oplossing BTW tarief bij verbouw

Oplossing BTW tarief bij verbouw

Overzicht werkzaamheden en forfaitaire verdeling

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid:

Gevel en dak
· vervangen van balustraden van galerijen en balkons
· beglazing (vervangen glas)

Installaties
· aanbrengen van rookmelders
· plaatsen en afvoeren van zonneboilers
· vervangen en aanbrengen cv-installaties (incl. verwijderen van geisers, aanpassen van een bestaande gasaansluiting, nieuwe radiatoren, plaatsen van een thermosstatischekraan en voetventiel, nieuw leidingwerk bij radiatoren)
· de omzetting van individuele warmte naar collectieve warmte door derden bij meergezinswoningen (incl. regelaar voor stadsverwarming, kamerthermostaat aan/uit, aansluiten thermostaat, demontage en afvoeren oude cv-ketel met toebehoren, standaard VR ketel, demontage en afvoeren keukengeiser, standaard keukengeiser, warm- en koudwaterleiding, isolatie thermaflex, appendages en hulpmaterialen en muurmengkraan)

Bij de volgende werkzaamheden kan 30% worden toegerekend aan de arbeid:

Gevel en dak
· vervangen draaiende delen van buitendeuren
· vervangen hang- en sluitwerk ramen (buitenzijde) en buitendeuren

Bij de volgende werkzaamheden kan 40% worden toegerekend aan de arbeid:

Gevel en dak
· vervangen buitenkozijnen (ramen en deuren)
· vervangen vensterbank/waterslagen e.d.)

Upgraden interieur
· badkamerrenovatie (indien incl. verwijderen sanitair, wandtegels, vloertegels, aanbrengen nieuw sanitair, wandtegels en vloertegels, aanpassen leidingwerk en  
  electra en bouwkundige voorzieningen)
· keukenrenovatie (incl. verwijderen keukenblok en wandtegels, aanbrengen wandtegels en keukenblok, aanpassen leidingwerk, aanpassen electra en herstellen
  aansluiting wasmachine e.d.). Let op: voor het enkel plaatsen van een keuken geldt deze afspraak niet!

Installaties
· herstellen/vervangen wandcontactdozen en schakelmateriaal

Bij de volgende werkzaamheden kan 55% worden toegerekend aan de arbeid:

Gevel en dak
· herstel gevelmetselwerk
· herstel scheurvorming binnenspouwblad
· na-isoleren en hydrofoberen gevel
· herstellen betonwerk
· vervangen en ontstoppen hemelwaterafvoer
· steigerwerk
· stucgevelsysteem

Galerijen en balkons
· herstel galerijvloeren, balkons en balustraden

Platte daken
· vervangen en herstellen

Hellende daken
· verbeteren en herstellen
· nieuwe dakrandafwerking
· nieuwe dakramen
· nieuwe dakkapel
· vervanging dakbedekking op eigen terrein
· vervanging 4 pans dakraam

Upgraden interieur
· na-isolatie vloer begane grond,
· toilet renovatie
· het plaatsen van binnenwanden
· vervangen binnenkozijnen
· herstellen en vervangen van trappen en hellingen
· binnenwandafwerkingen
· pleisterafwerkingen
· keramische afwerking (wandtegelwerk en vloertegelwerk)
· vloerafwerkingen (onder- en dekvloeren) en plafondafwerkingen

Installaties
· aanbrengen MV installatie
· vervangen groepenkast
· vervangen elektrische bedrading in woning
· plaatsen brandmelders
· plaatsen nieuwe radiatoren zonder vervangen cv ketel (incl. verwijderen radiatoren en nieuwe leidingen radiatoren)

Bij de volgende werkzaamheden kan 80% worden toegerekend aan de arbeid:

Gevel en dak
· oppervlakte afwerking (doorgestreken voeg, sloopwerk en voegwerk)
· herstellen gemetselde schoorsteen

Let op: er is geen afspraak gemaakt over forfaitair percentage van arbeid/materiaal bij
(totaal)renovaties of andere activiteiten en prestaties dan hiervoor bedoeld. Bij deze kan de
aanbieder van de renovatie zelf het percentage arbeid vaststellen. Het is belangrijk dat de
inschatting van de arbeid bij het verstrekken van de opdracht is vastgelegd. Dit betreft
opdrachten met een vast overeengekomen aanneemsom.

Send this to a friend