Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

21-06-2013

Zonnepanelen zonder BTW?

Zonnepanelen zonder BTW?

Zonnepanelen zonder BTW?

Een milieuvriendelijke uitspraak van het Hof van Justitie voor de particulieren die hebben geinvesteerd in zonnepanelen. Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen op hun eigen woning. De aanschaf van zonnepanelen is belast met btw. Als particulier kunt u deze btw niet terugvragen, als ondernemer wel. Laten we zien of de windmolens en alle andere milieuvriendelijke oplossingen kunnen mee liften met dit zonnepanelen arrest.

Wat speelde er?
Een Oostenrijkse particulier vond dat hij door de teruglevering van de opgewekte energie ook energieleverancier was (net als de energiemaatschappij) en dus ook als btw-ondernemer kon worden aangemerkt.
In 2005 heeft  de heer Fuchs zonnepanelen gemonteerd op het dak van zijn woning. Die installatie heeft geen opslagcapaciteit. Hierdoor levert hij ook geproduceerde elektriciteit terug aan het netwerk. De heer Fuchs stelt dat hij hierdoor btw-ondernemer is, omdat de levering van stroom een economische activiteit is. De rechter is het met hem eens (HvJ C-219/12).

Wat betekent dit voor Nederland?
De casus van de heer Fuchs kan ook op u van toepassing zijn, omdat u deze uitspraak ook in Nederland kunt gebruiken. U kunt zich dan op het standpunt stellen dat u al bij de aanschaf van de panelen de intentie had om als btw-ondernemer aangemerkt te worden.

Btw terugkrijgen
Als gevolg van deze uitspraak kunt u de btw op de aanschaf en de plaatsingskosten van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst. In ieder geval op recent gemaakte of toekomstige kosten.

Btw afdragen
Daar staat dan wel tegenover dat u btw moet afdragen over de opgewekte energie. Door de kleineondernemersregeling (KOR) zal het in de praktijk echter meestal niet tot daadwerkelijke betaling komen.

KOR
De KOR komt er kort gezegd op neer dat als u op jaarbasis minder dan € 1.883,- aan btw moet afdragen, u deze deels niet hoeft af te dragen.  Als dit minder is dan € 1.345,-, hoeft u zelfs helemaal niets af te dragen. Kleine ondernemers kunnen op verzoek ook nog eens vrijgesteld worden van administratieve verplichtingen. Let op. Verzoek pas om toepassing van de KOR in het belastingjaar nadat u de zonnepanelen in gebruik heeft genomen.

Wat nu te doen?
Heeft u het voornemen tot het kopen van zonnepanelen of heeft u die in 2013 gekocht? Dan kunt u zich aanmelden bij de Belastingdienst als btw-ondernemer. U kunt dan de btw op de aanschaf terugvragen, maar u moet dan ook aangifte btw gaan doen. Heeft u de zonnepanelen al voor 2013 aangeschaft? Dan raden wij u aan om de ontwikkelingen af te wachten. De Belastingdienst heeft nog geen standpunt ingenomen.

Deze uitspraak gaat de Europese overheden geld kosten. Het is dus niet ondenkbaar dat er snel reparatiewetgeving zal worden opgesteld.

Send this to a friend