Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

08-03-2011

WOZ waarde

WOZ waarde

In een recente procedure  voor het Hof Arnhem heeft het Hof zich mogen buigen over waardeontwikkelingen tussen WOZ waardebepaaldata en het moment van aankoop..

De feiten lagen als volgt: X is eigenaar van een vrijstaande semi-bungalow. De WOZ-waarde naar peildatum 1 januari 2007 is vastgesteld op € 630.000. X heeft het object zes weken na de peildatum gekocht tegen een prijs van € 629.875. Het beroep van X is door Rechtbank Zutphen ongegrond verklaard.

Vervolgens doet het hof Arnhem uitspraak in het hoger beroep en oordeelt dat de WOZ-waarde moet worden vastgesteld op € 620.000. .Nu het in de markt niet ongebruikelijk is dat de feitelijke levering enige tijd daarna plaatsvindt, doet daar in beginsel niet aan af dat de levering eerst op 4 juni 2007 heeft plaatsgevonden. De gemeente stelt dat de waardeontwikkeling meebrengt dat de waarde per 1 januari 2007, in afwijking van de koopsom, moet worden vastgesteld op € 620.000, hetgeen neerkomt op een waardestijging van 1,5 percent in een periode van zes weken. Het hof acht deze waardestijging door de ambtenaar voldoende aannemelijk gemaakt. X heeft in dit verband gewezen op de door hem aangedragen wiskundige methode van hedonische regressieanalyse. Volgens het hof heeft X daarmee niet aannemelijk gemaakt dat bij een waarde van € 620.000 onvoldoende rekening is gehouden met de waardeontwikkeling vanaf 1 januari 2007.
 
In de loop van de procedure beroept belanghebbende zich op een methodiek van hedonische regressieanalyse. Voor wiskundigen onder de lezers een gegeven, echter niet voor de gemiddelde Nederlander en dus ook niet voor de Nederlandse pagina van WIkipedia. De Engelstalige Wikipedia biedt uitkomst: http://en.wikipedia.org/wiki/Hedonic_regression
 
Daarnaast voor de echte liefhebbers een Belgisch hoog wetenschappelijk brondocument: http://www.flagis.be/downloads/20060613/HedonischeWaardebepaling.pdf
 
Verkeert u als recent koper van onroerend goed in een discussie met de fiscus over WOZ waardebepaling: laat u verleiden door de mogelijkheden van de hedonische waardebepaling. U verrijkt in ieder geval uw kennis met dergelijke verdiepende materie.
 
Bent u dermate vervult van het onderwerp dan rust op u de schone taak als eerste de Nederlandstalige uitvoering van Wikipedia te vullen: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciaal%3AZoeken&redirs=0&search=hedonische+regressie+analyse&fulltext=Search&ns0=1
Send this to a friend