Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

07-10-2012

WOZ en erfgenamen

WOZ en erfgenamen

Erfgenamen mogen ook in 2010-2011 kiezen voor WOZ-waarde
Onlangs deed Rechtbank Haarlem een interessante uitspraak voor nabestaanden die in 2010 of 2011 een huis erfden. Zij hebben mogelijk te veel erfbelasting betaald, omdat zij alsnog gebruik kunnen maken van een nieuwe keuzeregeling die pas per 2012 is ingevoerd. De keuzeregeling houdt rekening met eventuele waardedalingen. 

In 2010 is de manier veranderd waarop de Belastingdienst erfbelasting berekent over een woning. De erfbelasting over een geërfde woning wordt berekend over de WOZ-waarde van die woning in het kalenderjaar waarin de verkrijging plaatsvindt. De WOZ-waarde is terug te vinden op de WOZ-beschikking van de gemeente. De gemeente stelt deze beschikking vast aan de hand van de waarde van een jaar eerder. Als iemand in 2011 overlijdt, moet de nabestaande afrekenen over de waarde met peildatum 1 januari 2010. Op deze manier pakken waardedalingen nadelig uit voor de erfgenamen. En daar hebben veel mensen de afgelopen jaren mee te maken (gehad).

Keuzemogelijkheid
Sinds het begin van dit jaar is een keuzemogelijkheid ingevoerd. Erfgenamen van woningen kunnen per 1 januari 2012 kiezen welke WOZ-waarde ze opgeven in de aangifte erfbelasting: die van het lopende jaar of het jaar daarop. Rechtbank Haarlem oordeelde op 2 juli 2012 dat deze keuzemogelijkheid ook moet openstaan voor erfgenamen die in 2010 of in 2011 een woning hebben geërfd. Zij zouden anders onredelijk zwaar worden belast en dat is in strijd met de bepaling dat belastingheffing niet mag leiden tot een buitensporige last. Daarbij speelde volgens de rechtbank ook een rol dat erfgenamen in zulke situaties vaak geen geld ontvangen waarmee zij de erfbelasting kunnen betalen.

Bezwaar maken
Heeft u in 2010 of 2011 te maken met een overlijdensgeval waarbij u een huis heeft geërfd? Als de aanslag erfbelasting nog niet definitief vaststaat, kan het voordelig uitpakken om bezwaar aan te tekenen tegen de aangifte. Dit is het geval als de WOZ-waarde van de woning in het jaar dat de eigenaar overleed hoger was dan het jaar daarna. Uw RB-adviseur kan u van dienst zijn bij het maken van het bezwaar. Het is overigens zeer waarschijnlijk dat de Belastingdienst in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.

Send this to a friend