Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

16-07-2013

Willekeurige afschrijving per 1 juli 2013

Willekeurige afschrijving per 1 juli 2013

Op 1 juli 2013 is de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijvingen 2001 gewijzigd door Staatssecretaris Weekers voor bepaalde investeringsverplichtingen die zijn aangegaan in de tweede helft van 2013. De regeling is gewijzigd met het oog op het belang van de economische ontwikkeling en hoopt bedrijfsinvesteringen te stimuleren. Hoewel het willekeurige afschrijving genoemd wordt is er bij de regeling feitelijk sprake van zogenaamde versnelde afschrijving.

In deze tip van de maand willen wij u voorlichtingen over het profijt dat u kunt hebben door deze wijziging.

Gewijzigde regeling in een notendop
De regeling is alleen van toepassing op nieuwe bedrijfsmiddelen waarvoor in het tweede halfjaar van 2013 investeringsverplichtingen zijn aangegaan.

Op de navolgende bedrijfsmiddelen is de gewijzigde regeling niet van toepassing: gebouwen, woonschepen, bromfietsen, motorrijwielen, personenauto’s met uitzondering van zeer zuinige personenauto’s, immateriële activa, dieren, wegen en paden, bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk ter beschikking worden gesteld aan derden, bedrijfsmiddelen waarop uit andere hoofde willekeurig wordt afgeschreven.

Verder geldt dat de aangeschafte bedrijfsmiddelen uiterlijk op 1 januari 2016 in gebruik moeten zijn genomen.

Versnelde afschrijving
De regeling maakt het mogelijk om in 2013 eenmalig maximaal 50% van de af te schrijven aanschaffings- en voortbrengingskosten willekeurig (=versneld) af te schrijven. Het restant van de af te schrijven aanschaffings- en voorbrengingskosten moet op reguliere wijze worden afgeschreven.

Afschrijvingspotentieel
Het toepassen van de regeling betekent derhalve dat allereerst het afschrijvingspotentieel bepaald moet worden. Het afschrijvingspotentieel is het aanschafbedrag verminderd met de restwaarde. Het verschil tussen beide bedragen mag dan éénmalig tot maximaal 50% in het jaar 2013 in aftrek worden gebracht. Aanvullend mag het resterende bedrag van het afschrijvingspotentieel naar tijdsgelang over de resterende gebruiksduur worden afgeschreven. De willekeurige (versnelde) afschrijving is alleen mogelijk in 2013 en is dus niet mogelijk in de jaren 2014 en verder.

Betalingscriterium
In de wet is opgenomen dat bij willekeurige afschrijving de afschrijving al kan plaatsvinden voordat het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen. Bij normale afschrijvingen mag pas vanaf het moment van ingebruikname worden afgeschreven. Indien gebruik wordt gemaakt van de tijdelijke regeling voor versnelde afschrijving in de tweede helft van 2013, moet er dus rekening mee houden dat willekeurige versnelde afschrijving alleen kan worden toegepast voor het bedrag van de feitelijke betaling in 2013. Uiteraard is versnelde afschrijving in 2013 ook mogelijk indien het bedrijfsmiddel in 2013 in gebruik is genomen, ongeacht of betaling in 2013 plaats vindt. Wordt het bedrijfsmiddel in 2014 of later in gebruik genomen en vindt er geen (aan)betaling plaats in 2013, dan is in het geheel geen versnelde afschrijving mogelijk.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de toepassing van de mogelijkheid tot versneld afschrijven? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Send this to a friend