Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

03-01-2013

Wijzigingen Vennootschapsbelasting 2013

Wijzigingen Vennootschapsbelasting 2013

Forfaitaire regeling innovatiebox
De innovatiebox zorgt ervoor dat voordelen uit zelf ontwikkelde immateriële activa tegen een gunstig tarief belast worden. In het Uitvoeringsbesluit Vennootschapsbelasting is met ingang van 1 januari 2013 een forfaitaire regeling opgenomen voor het bepalen van het saldo van de voordelen die kunnen worden toegerekend aan de innovatiebox. Deze forfaitaire regeling is bedoeld om de innovatiebox toegankelijker te maken voor het MKB. De forfaitaire regeling houdt in, dat 25% van de winst wordt aangemerkt als het saldo van voordelen uit immateriële activa dat in de innovatiebox wordt belast. Er geldt geen drempel. Het forfaitaire bedrag kent een maximum van € 25.000. De forfaitaire regeling is optioneel. Ieder jaar kan de keuze worden gemaakt om deze regeling toe te passen. Omdat de winst uit een immaterieel activum meestal niet in één jaar gerealiseerd wordt, is ervoor gekozen om de winst te verdelen over drie jaar. Dat betekent dat de forfaitaire regeling ook kan worden toegepast in de twee jaar na het jaar waarin het immateriële activum is ontstaan.

Aftrekbeperking excessieve deelnemingsrente
Per 1 januari 2013 geldt een aftrekbeperking voor excessieve rente op leningen die verband houden met de financiering van deelnemingen(deelnemingsrente). De eerste € 750.000 aan rente is altijd aftrekbaar om het MKB te ontzien. Zogenaamde uitbreidingsinvesteringen vallen niet onder deze aftrekbeperking.

Afschaffen thincapregeling
De thincapregeling beperkte de aftrek van rente in groepsverhoudingen bij overmatige financiering met vreemd vermogen. Per 1 januari 2013 is de thincapregeling afgeschaft. Door de invoering van de aftrekbeperking excessieve deelnemingsrente is deze niet meer nodig.

Buitenlandse belastingplicht bestuurdersbeloningen
Per 1 januari 2013 is de buitenlandse vennootschapsbelastingplicht voor
bestuurdersbeloningen uitgebreid. Niet alleen de beloning voor het formele bestuurderschap wordt in de heffingvan de vennootschapsbelasting betrokken
maar ook beloningen voor materiële bestuurswerkzaamheden of managementdiensten die worden verricht voor een in Nederland gevestigd lichaam.

Send this to a friend