Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

23-06-2014

Wettelijke rente betalen over te laat uitbetaalde heffingsrente

Wettelijke rente betalen over te laat uitbetaalde heffingsrente

De Hoge Raad oordeelde op 20 juni dat bij te laat betaalde vergoeding van heffingsrente aanspraak bestaat op vergoeding van wettelijke rente.

22 augustus 2009 werd een aan een BV opgelegde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ambtshalve verminderd. De BV verzocht om vergoeding van heffingsrente, dit verzoek werd door de inspecteur pas 20 december 2011 toegekend. (in de bezwaarfase, na het wijzen van het arrest HR 30 september 2011, nr. 10/02171.) In geschil is of over de heffingsrente wettelijke rente is verschuldigd en, zo ja, naar welk bedrag.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat bij te late betaling van vergoeding van heffingsrente aanspraak bestaat op vergoeding van wettelijke rente. De Hoge Raad stelt vast dat tegen schriftelijke weigering van de inspecteur om de wettelijke rente te vergoeden bezwaar openstaat en vervolgens beroep bij de bestuursrechter in belastingzaken. De verzuimregeling is van toepassing omdat de wetgever in formele zin geen specifieke regeling heeft getroffen voor gevallen als deze, waarin de inspecteur een beschikking tot vergoeding van heffingsrente te laat vaststelt. Als een wettelijke regeling de verzuimregeling uitschakelt, kunnen de regels over de zogenoemde coulancerente niet worden aangemerkt. De inspecteur was in verzuim zes weken na de vermindering van de voorlopige aanslag.

De BV betoogt terecht dat de rente is blijven lopen na 21 december 2011, omdat de betaling die de ontvanger op die dag heeft gedaan in eerste instantie toegerekend moet worden aan de wettelijke rente en pas daarna aan de hoofdsom van de heffingsrente. Het dictum van de rechtbank was hiermee in overeenstemming, hierdoor leidt het incidentele beroep niet tot cassatie. De Hoge Raad oordeelt tenslotte dat de rechtbank terecht de rente over niet-handelsschulden heeft toegepast in plaats van de (hogere) rente voor handelsschulden.

Lees hier de uitspraak.

Send this to a friend