Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

12-09-2013

Wetsvoorstel vereenvouding kindregelingen

Wetsvoorstel vereenvouding kindregelingen

Het wetsvoorstel voor hervorming en vereenvoudiging  van het aantal kindregelingen is ingediend bij de tweede kamer. Doel van de hervorming is het beperken van inkomensondersteuning tot diegenen die deze het hardst nodig hebben, verhoging van de arbeidsparticipatie en vereenvoudiging van het stelsel. Na de hervorming blijven er vier regelingen bestaan: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen worden opgenomen in een van deze regelingen of worden afgeschaft

De kinderbijslag en het kindgebonden budget bieden inkomensondersteuning aan gezinnen met kinderen. De kinderbijslag is inkomensonafhankelijk, het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk.

Kindgebonden Budget
Het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders wordt hoger dan het bedrag voor twee-oudergezinnen. De verhoging voor alleenstaande ouders bedraagt maximaal € 2.800 per jaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen werkenden en mensen met een uitkering. Het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind wordt verhoogd. Het bedrag voor het eerste kindbedrag wordt met € 29 verhoogd. Voor het tweede kind bedraagt de verhoging € 510. De maximumbedragen worden per 1 januari 2015 voor het eerste en het tweede kind € 1.046. De inkomensgrens voor het kindgebonden budget wordt verlaagd van € 26.147 naar € 19.767.

Kinderbijslag
De hoogte van de kinderbijslag is nu afhankelijk van de leeftijd van het kind. Deze differentiatie vervalt. Vanaf 1 juli 2016 krijgen ouders voor alle kinderen 70% van het huidige basisbedrag. De basisbedragen worden in juli 2014 en in 2015 niet geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2016 wordt de indexatie weer toegepast.

De combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag moeten ouders stimuleren om te werken. De combinatiekorting is een generieke fiscale tegemoetkoming. De kinderopvangtoeslag is een specifieke tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang. Deze regelingen worden niet gewijzigd door dit wetsvoorstel

Send this to a friend