Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

27-06-2011

Wet- en regelgeving 1 juli

Wet- en regelgeving 1 juli

Overzicht wetswijzigingen voor ondernemers per 1 juli

De Kamer van Koophandel publiceerde een overzicht van de belangrijkste wetswijzingen voor ondernemers per 1 juli 2011.

Overzicht nieuwe regels:

Verklaring van geen bezwaar bij oprichting bv afgeschaft
Wilt u een bv of nv oprichten? Of de statuten van uw vennootschap wijzigen? Dan hoeft u geen verklaring van geen bezwaar meer aan te vragen bij ministerie van Veiligheid en Justitie. De dienst toetst voortaan zelf de integriteit van bestuurders, rechtspersoon en het bestuurlijke netwerk.

Lagere btw voor woningrenovatie tot 1 oktober
Het lage btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen blijft in sommige gevallen gelden tot 1 oktober 2011. Voorwaarde is dat de woning ouder is dan twee jaar en dat uit uw administratie blijkt dat u de werkzaamheden voor 1 juli 2011 bent gestart en voor 1 oktober heeft afgerond. Het lagere tarief geldt dus niet als u alleen een overeenkomst voor een klus hebt. Meer informatie: website Rijksoverheid.

Ondernemers hebben minder snel advocaat nodig
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie. De kantonrechter mag volgens de nieuwe regels zaken gaan behandelen tot 25.000 euro in plaats van 5.000 euro. U kunt uw zaak hierdoor vaker aan de rechter voorleggen zonder dat u de hulp van een advocaat nodig hebt. Bijkomend effect zullen scherpere tarieven van advocaten zijn, die moeten concurreren met andere juridische dienstverleners, zoals bedrijfsjuristen en rechtsbijstandverzekeraars. Meer informatie vindt u op de Website Eerste Kamer en op Recht.nl

Minimumloon hoger
De brutobedragen van het wettelijk minimum(jeugd)loon stijgen per 1 juli 2011.Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2011 € 1.435,20 per maand, €  331,20 per week, € 66,24 per dag. Zie een overzicht van de rekenregels.

Tewerkstellen buitenlandse krachten moeilijker
Vanaf 1 juli krijgt u alleen nog in uitzonderingsgevallen een tewerkstellingsvergunning voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Bulgarije en Roemenië. Het kabinet wil dat mensen met een uitkering eerst aan het werk gaan. De periode dat iemand van buiten de EER en uit Bulgarije en Roemenië een tewerkstellingsvergunning nodig heeft gaat van 3 naar 5 jaar. U heeft geen vergunning nodig voor werknemers uit Zwitserland.

Deeltijd-WW niet verlengd
Tijdens de huidige economische crisis zochten bedrijven naar een manier om vakmensen in dienst te houden voor wie er eigenlijk geen werk meer was. Om deze bedrijven te ondersteunen heeft de overheid de deeltijd-WW in het leven geroepen. De regeling wordt niet verlengd en eindigt per 1 juli. 

Personenvennootschappen en herziening BV-recht uitgesteld
De invoering van de Wet Personenvennootschappen en de herziening van het BV-recht worden niet voor 1 januari 2012 verwacht. De Eerste Kamer gaat de wetsvoorstellen gezamenlijk behandelen. Dit betekent dat de behandeling van het Wetsvoorstel Personenvennootschappen moet wachten tot de Invoeringswet Flexibilisering BV-recht de Eerste Kamer heeft bereikt. Deze ligt nu nog bij de Tweede Kamer.

Bron: KvK

Send this to a friend