Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

23-11-2014

Werkplek werkkostenregeling

Werkplek werkkostenregeling

Voor de WKR is een werkplek in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 gedefinieerd als iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor de inhoudingsplichtige de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is. Volgens Wiebes is deze definitie nodig om onderscheid aan te kunne brengen tussen verschillende naturavoorzieningen. Zo stelt Wiebes aan een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij antwoord geeft op vragen die gesteld zijn tijdens het wetgevingsoverleg.

Arbo
De staatssecretaris stelt dat het hierbij gaat om de ruime zin van de definitie ‘werkplek’, dus ook vergaderzalen, bedrijfskantines en parkeergarages op het terrein. Deze definitie sluit aan bij de Arbo verantwoordelijkheid van de werkgever voor de arbeidsplaats en de zorgplicht voor te treffen Arbo voorzieningen. Een eigen woning valt niet onder deze definitie. Alleen voor voorzieningen volgens de Arbeidsomstandighedenwet kan de nihil waardering voor de thuiswerkplek van toepassing zijn.

Parkeerplaats
Zoals hierboven vermeld, geldt op de parkeerplaats van de werkplek ook de verantwoordelijkheid in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. Wiebes: ‘Bedoeld is dat de parkeerplaats deel moet uitmaken van de werkplek. Een parkeergarage of een parkeerplek op het bedrijfsterrein mag de werkgever onbelast ter beschikking stellen. Voor een parkeerplaats bij een klant of in een willekeurige parkeergarage geldt dat niet. Richtinggevend voor de beoordeling of de werkgever verantwoordelijk geacht mag worden op grond van de Arbeidsomstandighedenwet kunnen vragen zijn zoals de vraag wie zorg draagt voor de veiligheid van medewerkers die gebruikmaken van de ter beschikking gestelde parkeerplaats. Ook in het geval van parkeren op de werkplek is om praktische redenen ervan afgezien om de waarde te bepalen en het privégebruik door werknemers vast te laten stellen. In het algemeen is het eenvoudiger om de waarde van een parkeergelegenheid elders (bij een klant of in een willekeurige parkeergarage) vast te stellen, omdat veelal een factuur voorhanden is.’

Leningen
Daarnaast meldt Wiebes dat in de Fiscale verzamelwet 2015 een aanpassing zal bevatten om het voordeel van de nihil waardering van de rentekorting op personeelsleningen dat is ontstaan met de afbouw van het aftrekpercentage weg te nemen. Er wordt gekeken naar een manier om de tabel bijzondere beloningen beter te laten aansluiten op de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting.

Send this to a friend