Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

08-12-2014

Werknemers van maatschap

Werknemers van maatschap

Werknemers die in dienst zijn van een maatschap, voor de toepassing van art. 12a Wet LB 1964, kunnen niet worden aangemerkt als werknemers van één of meer maten van die maatschap.

Casus:
Belanghebbende A is toegetreden tot de advocaten maatschap A en gaat een samenwerkingsverband aan met notarissenmaatschap D. Dit doen zij onder de naam A & D.

A brengt zijn maatschapsaandeel geruisloos in B Holding bv per 1 januari 1999. Vervolgens wordt de onderneming binnen een fiscale eenheid uitgezakt naar B bv. A houdt 100% van de aandelen in B Holding bv, die alle aandelen in B bv houdt.

A staat in dienstbetrekking tot B bv. Het winstaandeel dat B bv toekomt, is een aandeel in het totale resultaat van maatschap A & D. De inspecteur corrigeert de IB-aangiften 2000 en 2002 van A. De correcties houden verband met een verhoging van het loon van A op grond van de zogenoemde gebruikelijk loonregeling. De inspecteur stelt het gebruikelijk loon vast aan de hand van de afroommethode.

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie van A gegrond en verwijst de zaak naar Hof Amsterdam. Dit hof oordeelt dat de afroommethode en de winstreductiemethode in dit geval niet toegepast kunnen worden. Het hof stelt ook vast dat B bv niet met maatschap A en D is verbonden in de zin van art. 10a lid 7 Wet LB 1964.

Ook verwerpt het hof de stelling van de inspecteur dat de medewerkers die in dienst zijn van de maatschap tevens in dienst zijn van B bv. Het hof vermindert de aanslagen. In cassatie stelt de staatssecretaris dat B bv, in haar hoedanigheid van lid van de maatschap, moet worden beschouwd als werkgever van de bij de maatschap werkzame medewerkers, zodat het loon van de meestverdienende werknemer van de maatschap maatgevend is voor het gebruikelijke loon van A.

De Hoge Raad oordeelt dat werknemers die in dienst zijn van een maatschap voor de toepassing van art. 12a Wet LB 1964 niet tevens kunnen worden aangemerkt als werknemers van één of meer maten van die maatschap. De Hoge Raad overweegt hierbij dat in dit geval geen sprake is van enig met B bv verbonden lichaam. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof.

Lees hier de uitspraak.

Send this to a friend