Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

03-07-2014

Werkkostenregeling gaat door!

Werkkostenregeling gaat door!

De werkkostenregeling zal definitief worden ingevoerd op 1 januari 2015, maar zal wel op enkele punten worden gewijzigd. Dit heeft de Staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld.

De wijzigingen in de werkkostenregeling zijn:
1. een beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium;
2. jaarlijkse afrekensystematiek;
3. concernregeling;
4. vrijstelling voor branche-eigen producten;
5. wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.

Percentage vrije ruimte
Om de bovengenoemde wijzigingen budgetneutraal in te voeren, zal de vrije ruimte moeten worden verlaagd naar 1,2% (is 1,5%). Uit de consultatie is gebleken dat er bereidheid is te accepteren dat het percentage naar beneden wordt bijgesteld.

Einde keuzeregime
Tevens is uit de consultatie naar voren gekomen dat men zekerheid wil over het moment dat het keuzeregime niet nogmaals verlengd wordt. Er is door een groot aantal respondenten aangedrongen om vanaf 2015 alleen nog de WKR van toepassing te laten zijn. Zij achten dat er voldoende voorbereidingstijd is voor de omschakeling naar de WKR. Zeker met het vooruitzicht van de invoering van jaarlijkse afrekensystematiek, waardoor nog maar eens per jaar en achteraf hoeft te worden vastgesteld of de vrije ruimte is overschreden.

Zie hier brief van de Staatssecretaris

Send this to a friend