Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

22-01-2013

Wel of geen nieuw feit?

Wel of geen nieuw feit?

Wanneer de inspecteur beschikt over een nieuw feit kan hij een navorderingsaanslag opleggen als de aanslag te laag is vastgesteld. Ook voor de herziening van een beschikking vaststelling verlies heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Een feit dat de inspecteur bekend was of had kunnen zijn is geen nieuw feit en verhindert navordering of herziening van een verliesbeschikking.
Indien de belastingplichtige te kwader trouw is, heeft de inspecteur geen nieuw feit nodig. Kennis die de ontvanger van de Belastingdienst heeft, mag niet worden toegerekend aan de inspecteur. Dat betekent dat de inspecteur kan navorderen of een verliesbeschikking kan herzien op grond van informatie die de ontvanger al eerder had.

 

De Rechtbank Arnhem was van oordeel dat de inspecteur een navorderingsaanslag had opgelegd en een verliesbeschikking had herzien zonder dat hij beschikte over een nieuw feit. Al voor het opleggen van de aanslag en het vaststellen van de verliesbeschikking was aan de ontvanger van de Belastingdienst bekend dat de belanghebbende in deze procedure in dat jaar een schadevergoeding zou ontvangen die mogelijk belast was. De rechtbank vernietigde om die reden de navorderingsaanslag en de herzieningsbeschikking.

 

Hof Arnhem oordeelde in hoger beroep anders dan de rechtbank. Gelet op de feitelijke functiescheiding tussen de ambtenaren die voor de ontvanger of de inspecteur werken en gezien de verschillen in werkzaamheden geldt als uitgangspunt dat de kennis van de ontvanger bij de beoordeling of de inspecteur aan de juistheid van de aangifte behoorde te twijfelen, niet kan worden toegerekend aan de inspecteur. Onder bijzondere omstandigheden is afwijking van deze regel mogelijk. Dergelijke bijzondere omstandigheden hadden zich hier niet voorgedaan. Volgens het hof was er geen belemmering om na te vorderen.

Send this to a friend