Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

24-04-2011

Wanneer is een beroepschrift tijdig ingediend?

Wanneer is een beroepschrift tijdig ingediend?

Onlangs sprak de Hoge Raad zich uit over het wel of niet tijdig indienen van een beroepschrift. De rechter gaf aan dat een leesbare poststempel als uitgangspunt kan worden genomen voor de dag dat het beroepschrift op de post is gedaan.

Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift van de inspecteur? Dan kan beroep worden aangetekend bij de rechter. Een beroepschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaar bij de rechtbank zijn ingediend. Als het beroepschrift per post wordt verzonden, moet het vóór het einde van deze beroepstermijn van zes weken ter post zijn bezorgd. Bovendien moet het beroepschrift niet later dan één week na afloop van de beroepstermijn door de rechtbank zijn ontvangen. Onlangs boog de Hoge Raad zich over dit laatste vereiste.

Terpostbezorging
Het beroepschrift in deze zaak werd in de week na het verlopen van de beroepstermijn door de rechtbank ontvangen. De rechtbank onderzocht daarom of het wel voor het einde van de beroepstermijn ter post was bezorgd. Terpostbezorging vindt plaats op het moment waarop een poststuk in de brievenbus wordt gegooid of op het moment waarop het op een postkantoor wordt aangeboden. Nu is dat moeilijk na te gaan, dus de rechter keek naar de datum op de poststempel. Deze gaf aan dat het beroepschrift te laat ter post was bezorgd en daarom niet-ontvankelijk was en niet door de rechter in behandeling hoefde te worden genomen.

Poststempel
De Hoge Raad ging mee in deze redenering. Het feit dat een poststuk op een bepaalde datum door het postvervoersbedrijf is afgestempeld, sluit niet uit dat dit stuk op een eerdere datum ter post is bezorgd. Maar de datumstempel van het postvervoersbedrijf is vaak het enige vaststaande gegeven over het tijdstip van terpostbezorging. Om deze reden moet volgens de Hoge Raad een leesbare poststempel als bewijsrechtelijk uitgangspunt worden genomen. Er wordt dan van uitgegaan dat terpostbezorging plaatsvond op de dag waarop het poststuk is afgestempeld. Als de belastingplichtige kan bewijzen dat het poststuk vóór dat moment ter post is bezorgd, dan is dat moment bepalend. De belastingplichtige in deze zaak kreeg dat bewijs niet voor elkaar en het beroepschrift was dus terecht niet in behandeling genomen.

De bezwaar- en beroepstermijnen moeten nauwlettend in de gaten gehouden worden. Het is dan ook raadzaam één van onze adviseurs ruim binnen de termijn te informeren.
 

Send this to a friend