Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

19-07-2013

Waardering nalatenschap

Waardering nalatenschap

Successierecht
Indien iemand overlijdt moeten zijn erfgenamen erfbelasting betalen over hun aandeel in de eventuele nalatenschap. De bestanddelen van de nalatenschap moeten gewaardeerd worden op de waarde in het economische verkeer op de dag van overlijden van de erflater. De waarde in het economische verkeer is niet altijd even makkelijk vast te stellen, zeker niet als het gaat om bijzondere of zeldzame voorwerpen. In dit artikel lichten wij recente ontwikkelingen in de rechtspraak uit.

Waardering zeldzame voorwerpen
Tot de nalatenschap van een erflater behoorde een aantal kunstvoorwerpen, waaronder een zeldzame Chinese pot. In de aangifte erfbelasting werd de waarde van de kunstvoorwerpen op € 12.500 gesteld. De Chinese pot werd bijna twee jaar na het overlijden op een veiling verkocht voor  maar liefst € 23 miljoen. De erfgenamen dienden vervolgens een correctie in op de eerdere aangifte, waarin zij aan de Chinese pot een waarde toekenden van € 100.000. De inspecteur legde navorderingsaanslagen op aan de erfgenamen, uitgaande van de verkoopopbrengst van de Chinese pot.

Hof Den Haag stelde de waarde van de pot op overlijdensdatum vast op € 10 miljoen. Bij deze waardering werd rekening gehouden met de waardestijging voor Chinees keramiek in de periode tussen overlijden en veiling. De Hoge Raad heeft in cassatie geoordeeld dat het hof, bij het ontbreken van een verkoopprijs op de overlijdensdatum, de waarde mocht schatten. De wijze waarop het hof dat had gedaan kon de toets der kritiek doorstaan.

Send this to a friend