Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

24-08-2013

Vrijval herinvesteringsreserve door termijnoverschrijding

Vrijval herinvesteringsreserve door termijnoverschrijding

Herinvesteringsreserve
Een herinvesteringsreserve moet uiterlijk aan het einde van het derde jaar na het jaar waarin zij is gevormd worden benut. Op verzoek van de ondernemer kan de Belastingdienst de termijn van drie jaar verlengen. Voorwaarde voor verlenging van de termijn is dat er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de herinvestering is vertraagd. Wel moet in ieder geval begonnen zijn met de uitvoering van het voornemen tot herinvestering.

Verzoek verlening van termijn
De Belastingdienst wees een tweede verzoek om verlenging van de termijn af. Daardoor liep de termijn af op 31 december 2009. Op dat moment was de herinvesteringsreserve nog niet benut. De vraag was of er bijzondere omstandigheden waren waardoor de herinvestering was vertraagd. Volgens de ondernemer was dit het geval. Na de ontbinding van een eerdere aankoop van een pand in 2008 door de verkoper werd het pand in 2011 alsnog gekocht.

Oordeel rechtbank
De rechtbank vond niet aannemelijk dat de aankoop in 2011 een voortzetting was van de eerder niet gelukte aankoop in 2008. De koop in 2011 betrof niet alleen dat pand maar ook nog een ander pand en twee percelen grond. Het voorwerp van de overeenkomst was anders dan in 2008. Ook de prijs was anders. Volgens de rechtbank hadden in 2011 nieuwe onderhandelingen plaatsgevonden die tot een nieuwe overeenkomst hebben geleid. Gevolg was dat de herinvesteringsreserve in 2009 ten gunste van de winst was vrijgevallen.

Send this to a friend