Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

19-03-2013

Vrijval dividendbelastingschuld is winst

Vrijval dividendbelastingschuld is winst

Dividend

Dividend is een uitkering van winst door een BV of NV aan de aandeelhouders. De uitkering van dividend is een onttrekking aan het vermogen van de vennootschap die niet ten laste van haar winst komt. Wanneer een vennootschap dividend uitkeert, moet zij in beginsel dividendbelasting inhouden over het bruto bedrag van de uitkering. De ingehouden dividendbelasting is bij de aandeelhouder als voorheffing verrekenbaar met de door hem verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting. De vennootschap moet de ingehouden dividendbelasting afdragen.

 

Rechtspraak

De vraag in een procedure was of de vrijval van een dividendbelastingschuld ook buiten de winst van de vennootschap om gaat. Volgens Hof Amsterdam en de Hoge Raad is dat niet het geval. De BV had een schuld opgenomen op haar balans voor ingehouden maar niet afgedragen dividendbelasting. De schuld viel vrij omdat de termijn waarbinnen de Belastingdienst een naheffingsaanslag kon opleggen was verstreken. Het vrijvallen van deze schuld levert een voordeel op dat fiscaal op dezelfde wijze moet worden behandeld als de vrijval van iedere andere schuld. Belangrijk is dat het ingehouden maar niet afgedragen bedrag aan dividendbelasting verrekenbaar is bij de aandeelhouders.
 

Relatie BV – Aandeelhouder
De Hoge Raad merkt verder op dat het niet afdragen van ingehouden dividendbelasting niet plaatsvindt in de relatie tussen BV en aandeelhouder. Er is daarom geen aanleiding de vrijval van de dividendbelastingschuld te behandelen als het niet opvragen van dividend door een aandeelhouder.
 

Send this to a friend