Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

26-08-2014

Vrijstelling sportdiensten

Vrijstelling sportdiensten

De btw-richtlijn kent als uitgangspunt dat diensten die binnen het grondgebied van een lidstaat door een belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht aan de btw zijn onderworpen. Voor een aantal diensten geldt bij wijze van uitzondering een vrijstelling. Dat geldt ondermeer voor diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport door instellingen zonder winstoogmerk. Over de reikwijdte van deze vrijstelling heeft het Hof van Justitie EU een arrest gewezen.

Aan het Hof van Justitie EU was de vraag voorgelegd of een golfclub omzetbelasting moest berekenen over de vergoeding die zij vroeg aan niet-leden die van de golfbaan gebruik wilden maken.
Volgens de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk geldt de vrijstelling niet voor diensten aan niet leden wanneer de dienstverlenende organisatie ook een regeling voor lidmaatschap kent. Volgens het Hof van Justitie EU is de vrijstelling van toepassing, ongeacht het lidmaatschap mits de dienst wordt verricht door een instelling zonder winstoogmerk.
De lidstaten kunnen voorwaarden verbinden aan de vrijstelling, maar het is de lidstaten niet toegestaan om een dienst als het verlenen van het recht op gebruik van een golfterrein dat wordt beheerd door een instelling zonder winstoogmerk uit te sluiten van de vrijstelling wanneer deze dienst wordt verricht aan niet leden van de instelling.

Send this to a friend