Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

20-04-2013

Vrijstelling medische prestaties voor tatoeëerder

Vrijstelling medische prestaties voor tatoeëerder

BTW en vrijstellingen
De omzetbelasting kent een vrijstelling voor prestaties op het gebied van de gezondheidkundige verzorging van de mens. Het Hof van Justitie EU heeft in zijn rechtspraak een leidraad gegeven voor de beoordeling van de toepassing van deze vrijstelling. Uitgangspunt is dat de lidstaten van de EU zelf mogen vaststellen aan welke beroepskwalificaties iemand moet voldoen voor toepassing van de vrijstelling en welke specifieke werkzaamheden op het gebied van gezondheidskundige verzorging van de mens onder de vrijstelling vallen. Ondanks die beoordelingsvrijheid mag geen inbreuk worden gemaakt op het beginsel van de fiscale neutraliteit. Diensten die met elkaar concurreren, mogen niet verschillend worden behandeld. Zijn diensten niet identiek, dan zijn ze soortgelijk als ze voor de zorgontvanger een gelijkwaardig kwaliteitsniveau hebben.

Nederlands perspectief
De Hoge Raad is van oordeel dat de diensten van een medisch tatoeëerder onder de vrijstelling van omzetbelasting vallen, ondanks het ontbreken van een beroepskwalificatie die gelijkwaardig is aan die van een arts. De behandelingen kwalificeren als medische prestaties. Wanneer de behandelingen zouden worden verricht door een plastisch chirurg vielen zij onder de vrijstelling van omzetbelasting. De tatoeëerder verrichtte zijn diensten uitsluitend op verzoek en onder de verantwoordelijkheid van plastisch chirurgen, omdat hij beschikte over de voor deze normaal door plastisch chirurgen uitgevoerde diensten benodigde kwaliteiten. Vanwege zijn bijzondere kwaliteiten beschouwden plastisch chirurgen de tatoeëerder als minstens even vaardig als een plastisch chirurg.

Send this to a friend