Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

12-03-2013

Voorwaarden tweede schuld naast eigenwoningschuld

Voorwaarden tweede schuld naast eigenwoningschuld

Ontwikkelingen hypotheekrenteaftrek

Met ingang van 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden een contractuele verplichting om de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in maximaal 360 maanden volledig af te lossen. Uiteraard moet ook feitelijk aan deze aflossingsverplichting worden voldaan. De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft aangegeven dat het mogelijk is om naast de eigenwoningschuld een tweede lening af te sluiten waarmee een deel van de aflossingen op de eigenwoningschuld kan worden voldaan. De tweede lening valt in box 3, tenzij er een zodanige samenhang is tussen beide schulden dat zij als één schuld moeten worden aangemerkt. In dat geval wordt echter niet aan de aflossingseis zoals die geldt voor eigenwoningschulden voldaan.

Wanneer sprake van samengestelde schuld die voldoet aan de aflossingseisen?

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit uiteengezet wanneer de Belastingdienst twee schulden in elk geval niet zal aanmerken als een samengestelde schuld die niet voldoet aan de aflossingseisen. Daarvoor moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. De jaarlijkse rente over de eerste lening mag niet worden gesaldeerd met de rente voor de tweede lening of met het in dat jaar uit de tweede lening opgenomen bedrag.
2. De rente op de eerste lening is marktconform en heeft alleen betrekking op de terbeschikkingstelling van de hoofdsom van deze lening.
3. Het rentepercentage van de tweede lening is niet lager dan het rentepercentage van de eerste lening.

Send this to a friend