Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

22-07-2014

Voldoende re-integratie-inspanning

Voldoende re-integratie-inspanning

Een werkgever is wettelijk verplicht om zich in te spannen voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Het UWV kan een werkgever die zonder deugdelijke grond zijn verplichtingen niet (volledig) nakomt of die onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, bij wijze van sanctie een verlengde loondoorbetalingsverplichting opleggen.

Een arbeidsongeschikte werknemer maakte bezwaar tegen het besluit van het UWV om de verplichting van de werkgever tot loondoorbetaling na de wachttijd van 104 weken niet te verlengen. Volgens het UWV had de werkgever voldoende gedaan om de werknemer te laten re-integreren in het arbeidsproces. De werknemer vond dat de werkgever te snel, namelijk al na vier maanden, was overgegaan tot re-integratie buiten het bedrijf van de werkgever. De werknemer was al eerder uitgevallen met vergelijkbare klachten. De werkgever had daarna het werkschema aangepast, waardoor de werknemer zijn werkzaamheden kon hervatten. Na de tweede uitval adviseerde de arbeidsdeskundige na overleg met de bedrijfsarts om een extern re-integratietraject te starten. Naar het oordeel van de arbeidsdeskundige was de werknemer niet in staat om zijn eigen functie te vervullen en waren er geen mogelijkheden tot herplaatsing bij de eigen werkgever. Volgens de Centrale Raad van Beroep had de werkgever zich voldoende voor de re-integratie ingezet en was er geen reden voor verlenging van de loondoorbetalingsverplichting.

Send this to a friend