Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

25-11-2010

Vlootmaatschap

Vlootmaatschap

Tijdelijk belastingvoordeel bij participatie in vlootmaatschap binnenkort verleden tijd

Als crisismaatregel geldt voor de investeringsjaren 2009 tot en met 2011 een mogelijkheid om sneller af te schrijven op bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen. Bedrijven kunnen in het investeringsjaar maximaal 50% afschrijven en het restant in één of meer van de volgende jaren (1.2.3.30 Fiscale cijfers). Deze regeling wordt mede gebruikt om beleggingsproducten in zeeschepen voor particuliere investeerders vorm te geven waarbij de fiscale teruggave in beginsel meer bedraagt dan de inleg.

Staatssecretaris De Jager heeft eind 2009 al aangegeven hierin geen onbedoeld of oneigenlijk gebruik te zien en heeft benadrukt dat samenloop met het tonnageregime in de eerste tien jaar is uitgesloten. Het belastingvoordeel kan weliswaar (eerst) hoger zijn dan de inleg maar in latere jaren is geen afschrijving meer mogelijk (waardoor de winst dan hoger uitvalt) en er ontstaat een belastingclaim op de stille reserves (nr. DGB2009/6417U). Staatssecretaris Weekers heeft tijdens het tweede wetgevingsoverleg over het Belastingpakket 2011 erkend dat er situaties mogelijk zijn waarbij de fiscus achter het net vist, maar achtte een uitzondering niet nodig.

Een dergelijke uitzondering komt er nu alsnog. Bij de goedkeuring van het Belastingplan 2011 op 18 november 2010 is namelijk onder meer de motie nr. 55 (Bashir c.s.) aangenomen. Hierin wordt de regering verzocht om zo snel mogelijk investeringen in zeeschepen door IB-ondernemers uit te sluiten van de versnelde afschrijfmogelijkheid.

Send this to a friend