Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

14-05-2013

Vervallen putopties vallen niet onder aanmerkelijk belang

Vervallen putopties vallen niet onder aanmerkelijk belang

Aanmerkelijk belang
Box 2 van de Wet IB 2001 omvat de voordelen uit aanmerkelijk belang. Iemand heeft een aanmerkelijk belang in een BV of een NV als hij 5% of meer van de aandelen in de betreffende vennootschap heeft. Een koopoptie op aandelen wordt voor de aanmerkelijk belangregeling gelijk gesteld met een aandeel. Voor verkoopopties bepaalt de Wet IB 2001 dat de vergoeding die iemand daarvoor betaald heeft in mindering komt op de verkoopprijs van de aandelen. Worden de opties niet gebruikt, dan is de daarvoor betaalde premie niet aftrekbaar.
 
Procedure over putopties
In een procedure kwam de vraag aan de orde of de betaalde premie voor putopties in mindering kwamen op de opbrengst van aandelen die werd behaald met een verkoop nadat de opties waren verstreken. Hof Amsterdam is van oordeel dat de premie niet in aftrek kon worden gebracht. De houder van een putoptie heeft het recht om een aandeel binnen een bepaalde tijd tegen een bepaalde prijs te verkopen. Een putoptie is dus een verkoopoptie.

De Memorie van Toelichting bij de Wet IB 2001 zegt over putopties het volgende: wordt de optie niet uitgeoefend, dan kunnen de kosten daarvoor niet in mindering worden gebracht. Het in aftrek toestaan van de betaalde premie ingeval de putoptie niet wordt uitgeoefend, zou constructies in de hand werken. De wetgever heeft de mogelijkheid dat de voor putopties betaalde premies niet aftrekbaar zijn indien deze ongebruikt expireren, uitdrukkelijk aanvaard, ook als er geen sprake is van een constructie om belasting te ontwijken.

Send this to a friend