Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

10-01-2013

Vervallen looptijdeis KEW in bijzondere gevallen

Vervallen looptijdeis KEW in bijzondere gevallen

Voor bestaande kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW) geldt een vrijstelling voor de rentecomponent in de uitkering als tenminste 15 jaar of tenminste 20 jaar premie is betaald. De vrijstelling geldt ook voor een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW). Als een KEW, SEW of BEW tot uitkering komt voordat deze termijnen zijn verstreken, gelden de vrijstellingen niet en moet dus inkomstenbelasting betaald worden over het rentebestanddeel in de uitkering. Ondanks het niet van toepassing zijn van de vrijstelling, zijn er situaties waarin er geen andere mogelijkheid is dan afkoop van de KEW, SEW of BEW.

De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat bij afkoop in een aantal situaties toch de vrijstelling kan worden toegepast, ook al is niet aan de vereiste duur van premiebetaling voldaan. Het gaat om:
• Echtscheiding of beëindiging van fiscaal partnerschap;
• In het geval waarin de verkoopprijs van de eigen woning onvoldoende is om de hypotheekschuld volledig af te lossen;
• In het geval waarin iemand gebruik maakt van een vorm van schuldhulpverlening.

De overige voorwaarden die in de Wet IB 2001 zijn gesteld aan toepassing van de vrijstelling blijven wel van toepassing. De afkoopsom moet gebruikt worden om de eigenwoningschuld zoveel mogelijk af te lossen en de jaarlijkse premiebetalingen moeten dus binnen de vereiste bandbreedte zijn gebleven.

Send this to a friend