Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

18-05-2010

Verruiming regeling tijdelijke afschrijving

Verruiming regeling tijdelijke afschrijving

Verruiming regeling tijdelijke willekeurige afschrijving

De regeling voor de tijdelijke willekeurige afschrijving (TWA) wordt verruimd. Minister De Jager van Financiën heeft dat samen met minister Van der Hoeven van Economische Zaken besloten. Door de aanpassingen wordt het voor ondernemers makkelijker om de regeling optimaal te benutten, met als resultaat een groter liquiditeits- en rentevoordeel.

De tijdelijke willekeurige afschrijving werd begin 2009 ingevoerd, als één van de maatregelen om ondernemers door de crisis te helpen. In de praktijk bleek het in sommige gevallen voor ondernemers lastig om aan alle voorwaarden te voldoen. Door verruiming van de regeling kunnen investeringen uit 2009 of 2010 volledig versneld worden afgeschreven. In het investeringsjaar met een maximum van 50% en het restant – anders dan tot nu toe – in één of meer van de volgende jaren. De eis dat de ondernemer de investering (bijvoorbeeld een machine, auto of computersysteem) vóór 1 januari 2012 respectievelijk 1 januari 2013 in gebruik neemt, blijft wel gehandhaafd. De nieuwe TWA-regeling werkt terug tot en met 1 januari 2009. Op 1 januari 2011 vervalt de regeling weer.

Voorbeeld aanpassing TWA:
Een ondernemer gaat eind 2009 verplichtingen aan voor de aankoop van een machine. In 2010 wordt 60% betaald en in 2011 de overige 40%. Begin 2011 wordt de machine geleverd en in gebruik genomen.
–     Onder de oude regeling kon de ondernemer alleen in 2010 50% willekeurig afschrijven. In 2009 was er geen willekeurige afschrijving mogelijk omdat de machine nog niet werd gebruikt en er niet aan het betalingscriterium werd voldaan. En ook in 2011 kon er niet willekeurig worden afgeschreven, omdat willekeurige afschrijving alleen mogelijk was in het investeringsjaar (2009) en het jaar daarna (2010).
–     In de nieuwe situatie kan de ondernemer in 2010 60% willekeurig afschrijven, en de rest in het jaar of de jaren daarna.
Daarmee kan de ondernemer uit dit voorbeeld in de nieuwe situatie de willekeurige afschrijving volledig benutten. En daarmee komt de regeling beter tot zijn recht.

Send this to a friend