Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

07-12-2014

Verruimde verliesverrekening

Verruimde verliesverrekening

Het was in de belastingjaren 2009, 2010 en 2011 mogelijk om de termijn voor achterwaartse verliesverrekening (“Carry back”) te verlengen naar drie jaar.

Hoewel deze keuze gemaakt moet worden bij de aangifte, kan deze ook nog gemaakt worden zolang de definitieve aanslagen voor die jaren nog niet zijn opgelegd. Voor de extra verrekeningsjaren kan maximaal € 10 miljoen aan verlies per jaar worden teruggewenteld. Bij de keuze voor een langere Carry back-termijn moet rekening worden gehouden dat de termijn voor de voorwaartse verliesverrekening (“carry forward”) wordt ingekort van negen jaar naar zes jaar.

! Er zijn zeer bijzondere gevallen waarin de keuzetermijn wordt verlengd. Bijvoorbeeld wanneer een vennootschap pas na het verstrijken van die termijn weet dat over een jaar een belastbare winst ontstaat., waarnaar alsnog een verlies uit 2009, 2010 of 2011 verruimd zou kunnen worden teruggewenteld.
In zo’n geval kan alsnog een verzoek om verruimde carry back worden gedaan binnen drie maanden nadat de aanslag vennootschapsbelasting (met de belastbare winst) onherroepelijk vaststaat.

 

Send this to a friend