Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

27-02-2013

Verrekening nageheven loonbelasting

Verrekening nageheven loonbelasting

Verrekening loonbelasting

De loonbelasting is een voorheffing voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat ingehouden loonbelasting kan worden verrekend met de inkomstenbelasting die iemand over het zelfde jaar verschuldigd is. De Wet IB 2001 merkt als voorheffing de geheven loonbelasting aan, met uitzondering van de als eindheffing geheven loonbelasting.

 

Gevolgen niet betaalde loonbelasting bij failliet verklaring

Een BV had over de maanden september tot en met december 2008 wel aangifte gedaan van de door haar verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen, maar had deze niet betaald. De Belastingdienst legde aan de BV naheffingsaanslagen op die slechts gedeeltelijk werden betaald. Op 28 mei 2009 werd de BV failliet verklaard. De vraag was of een werknemer van de BV de loonbelasting als voorheffing mocht verrekenen met de door hem verschuldigde inkomstenbelasting.

Uitspraak Hof Arnhem
Hof Arnhem was van oordeel dat dit was toegestaan omdat door het opleggen van naheffingsaanslagen sprake was van geheven loonbelasting. Er was geen sprake van als eindheffing geheven loonbelasting. Niet van belang was of de loonbelasting en de premies volksverzekeringen al dan niet waren ingehouden. Ook de omstandigheid dat de naheffingsaanslagen niet waren betaald en vermoedelijk niet zullen worden betaald was niet van belang voor verrekening met de inkomstenbelasting.

 

Wilt u zorgdragen voor juiste loonheffingen? Lees hier dan meer over de mogelijkheid om uw salarisadministratie door ons te laten doen.
 

Send this to a friend