Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

13-03-2013

Verplichte invoering werkkostenregeling uitgesteld tot 2015

Verplichte invoering werkkostenregeling uitgesteld tot 2015

Per 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in de loonbelasting ingevoerd. De werkkostenregeling moet de bestaande brij van regelingen, normeringen en waarderingen voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel vervangen. Tot 1 januari 2014 geldt er een keuzeregime. Werkgevers kunnen per jaar kiezen of zij de werkkostenregeling of de oude regeling toepassen. Het aantal werkgevers dat de werkkostenregeling toepast is tot op heden beperkt.

In een brief aan de TWeede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën meegedeeld dat het keuzeregime voor toepassing van de werkkostenregeling met één jaar wordt verlengd. Dat betekent dat de t pas per 1 januari 2015 de toepassing van de werkkostenregeling verplicht is voor iedere werkgever. In zijn brief gaat de staatssecretaris in op het lopende onderzoek naar verbetering van de werkkostenregeling. Een van de mogelijkheden die onderzocht wordt is een aanpassing van het loonbegrip. Dat zou ertoe moeten leiden dat alles wat een werknemer nodig heeft om zijn werk naar behoren te doen niet tot het loon behoort, ook al heeft de werknemer daar in privé wellicht ook voordeel van. De vraag wat als noodzakelijk moet worden beschouwd is niet eenvoudig te beantwoorden. Het is aan de werkgever om te beslissen wat voor het verrichten van werkzaamheden van de werknemer noodzakelijk is. Daarnaast wordt gezocht naar oplossingen voor administratieve knelpunten in de werkkostenregeling. De staatssecretaris verwacht dat het onderzoek op korte termijn zal worden afgerond. Het is de bedoeling dat in het Belastingplan 2014 verder uitgewerkte maatregelen ter vereenvoudiging van de werkkostenregeling worden opgenomen.

Send this to a friend